Hoppa till innehåll

Tvättstugerenoveringen, uppföljning

Måndagen den 16/12 hade Podab personal på plats i föreningen under större delen av dagen för att gå igenom samtliga tvättmaskiner och torktumlare. Styrelsen var även närvarande med en representant del av tiden.

Inga fel hittades på de tvättmaskiner som identifierats lämna tvättmedelsrester på tvätten. Samtidigt konstaterades att förhållandevis stora mängder tvättmedel finns kvar i maskinerna generellt, vilket sannolikt beror på överdosering av tvättmedel. Detta kan också ha varit orsaken till att tvättmedelsrester fanns kvar på kläderna samt att sköljningen upplevdes fungera dåligt.

För att motverka ovanstående har en extra sköljning lagts till i samtliga tvättmaskiner, vilka nu sköljer tvätten tre gånger istället för tidigare två. Detta kommer samtidigt öka vattenförbrukningen och förlänga tvättiden något.

Vad gäller torktumlarna har torrhetsgraden justerats upp en nivå på samtliga torktumlare. Detta förlänger samtidigt torktiden lite.

Dosering av tvättmedel

Vad gäller dosering av tvättmedel kan allmänt rekommenderas att man i huvudsak följer råden och anvisningarna på tvättmedelsförpackningen. Samtidigt är tvättmedelsföretagens affärsidé att sälja tvättmedel (och så mycket som möjligt), varför man bör ha detta i bakhuvudet när man tillämpar doseringsråden.

De nya tvättmaskinerna har vidare en inbyggd våg i trumman vilken känner av mängden tvätt och bl.a. anpassar vattenförbrukningen därefter. Dessutom hjälper även maskinen till med doseringsråd, se bild nedan.

Om ett tvättprogram väljs, t.ex. 60 grader, och tvätt sedan lastas in i maskinen, kommer maskinen visa rekommenderad mängd tvättmedel, i förhållande till vad som rekommenderas av tvättmedelstillverkaren avseende en full maskin. Doseringsrådet kan t.ex. visa ½ mängd, dvs. man ska ta hälften av vad tvättmedelstillverkaren rekommenderar. Känner man sig därför osäker på doseringen finns här vägledningen att få.

Flytande tvättmedel eller pulver

I tvättmedelsfacket för huvudtvätt (det längst till vänster) finns en grön ”plastflärp” som kan fällas upp eller ner. Används pulvertvättmedel ska denna gröna flärp vara i uppfällt läge och nyttjas flytande tvättmedel ska den vara i nedfällt läge. Utgående från Podabs genomgång kan konstateras att detta inte varit helt tydligt hos alla medlemmar.

Slutligen vill styrelsen även påminna om de olika bruksanvisningarna för tvättmaskinerna, torktumlarna samt torkskåpen som dels finns uppsatta i varje tvättstuga, dels finns tillgängliga här på hemsidan (https://brffredhall.se/lokaler/tvattstugor). Här kan man få råd och anvisning om man känner sig osäker.

/Styrelsen