Hoppa till innehåll

Nya/fler matavfallspåsar

För att underlätta sorteringen av matavfall och hämtandet av fler bruna matavfallspåsar för oss boende, vill styrelsen påminna om den stora mörkgrön plastlåda som finns placerad på innergården bakom återvinningsstation vid ADL 15–17. Lådan står invid den kompost som finns mellan cykelparkeringen och häcken, bredvid flaggstången. På framsidan av lådan står ”sand” i vitt samt att locket har en lapp märkt ”Avfallspåsar”.

Lådan är fylld med bruna matavfallspåsar för oss boende att hämta när så önskas. Lådan är olåst och därmed tillgänglig dygnet runt. Våra fastighetsskötare kommer se till att lådan alltid är påfylld med påsar.

Självklart kommer det fortsatt även gå bra att hämta påsar på expeditionen.

/Styrelsen