Hoppa till innehåll

Uppdaterad info förseningen tvättstugan Vitalisvägen 9

Tyvärr har det visat sig efter den första fuktmätningen att de fuktskador tvättstugan har fått under åren, till följd av vatten som trängt på mot fasaden pga. undermålig dränering, är väsentligt mer omfattande än vad någon visste innan. Som situationen är nu, är det fortfarande alldeles för blött i tvättstugan för att kunna fortsätta renoveringsarbetet.

Vissa delar har visserligen torkat upp, men andra delar av tvättstugan är fortfarande mycket blöta. Avfuktningsarbetet kommer därför att intensifieras och en ny fuktmätning är planerad till 1 augusti.
Detta medför dessvärre att det i nuläget inte går att säga när tvättstugan åter kan öppna. Först efter nästa fuktmätning kan ev. en ny prognos göras.

Det var (som tidigare informerats) känt på förhand att denna tvättstuga var mer problematisk än övriga i och med de fukt- och dräneringsproblem som var kända. Detta var också en av huvudorsakerna till att denna tvättstuga lades först i planeringen. Men att problemen var av den omfattning som nu uppdagats var inte känt för någon.

Tyvärr är det bara att fortsatt avvakta och låta tvättstugan torka upp innan renoveringen kan slutföras. För alternativet att avbryta avfuktningen och fortsätta renoveringen nu direkt är klart sämre, och kommer innebära nya, och fler, problem framöver.

/Styrelsen