Hoppa till innehåll

Info om uteplatsen vid Vi9 samt dränering av den fristående tvättstugan Vi9

Nu på måndag, 6 maj, startar markarbetena kring den fristående tvättstugan och uteplatsen vid Vitalisvägen 9.

Det som ska göras är att en ny dränering ska läggas runt tvättstugan, detta då det tränger in fukt i tvättstugan idag. Under tiden dräneringen pågår kommer tvättstugan vara öppen som vanligt, men det kommer se lite stökigare ut utanför tvättstugan. Cykelställen som idag sitter monterade på väggen på tvättstugan kommer under tiden dräneringen pågår att tillfälligt flyttas till annan plats längs Vitalisvägen, och sedan återmonteras när dräneringen är klar.

Den intilliggande uteplatsen kommer, i och med dräneringen, att behöva grävas upp och nyttjas som materialupplag och arbetsplats. I samband med detta kommer uteplatsen att renoveras och göras om. Asfalten kommer ersättas med plattor, vilka även kommer läggas upp framför entrén till tvättstugan. Vidare kommer staketet runt uteplatsen tas bort och ersättas med en lägre häck (Tuja) längs långsidan mot parken samt längs kortsidan mot Adlerbethsgatan. Längs långsidan mot Vitalisvägen kommer blomlådor placeras. Grillen kommer försöka flyttas till ena hörnet om detta är möjligt (beror på grillens skick) samt att en pergola kommer byggas över halva uteplatsen. Cykelställen som idag finns framför uteplatsen kommer att omplaceras till andra platser längs Vitalisvägen. När uteplatsen är ombyggd kommer det därför inte finnas några cykelställ kvar framför uteplatsen.

Alla som idag har sina cyklar placerade i cykelställen framför uteplatsen samt i cykelställen på tvättstugeväggen uppmanas att ta bort dem för att underlätta omplaceringen av cykelställen.

Arbetena med dräneringen och uteplatsen beräknas att vara klara 1 juni.

/Styrelsen