Hoppa till innehåll

Renovering av tvättstugor

Som tidigare informerats om, kommer föreningens samtliga tvättstugor att renoveras. Till skillnad från tidigare information om att renoveringen skulle utföras under två år, kommer istället samtliga tvättstugor renoveras under 2019, med (preliminär) start i juni. Fortsatt gäller dock att 2 tvättstugor stängs och renoveras parallellt. Under tiden ens vanliga tvättstuga är stängd för renovering hänvisas till någon av föreningens övriga 6 tvättstugor. Att renovera 2 tvättstugor parallellt bedöms ta en månad, varför varje tvättstuga kommer vara stängd under en månad.

Bakgrunden är att föreningens maskinella tvättutrustning (tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och manglar) är ålderstigen och har nått sin tekniska livslängd, vilket under senare år märkts såväl på fler stillastående maskiner som i ökade reparationskostnader. Dessutom är tvättstugorna generellt i behov av uppfräschning och renovering.

Tvättstugorna planeras att renoveras i följande ordning:
1. Vi9 + EA2 – juni
2. Vi4 + EA10 – augusti
3. Vi6 + Fr9 – september
4. Fr3 + EA7 – oktober

Renoveringen planerar att starta i juni med tvättstugorna på Vitalisvägen 9 och Ernst Ahlgrens väg 2. Innan renoveringen av Vi9 kan starta behöver dränering ske av tvättstugan, vilket kommer göras under maj. Tvättstugan på Vitalisvägen 9 är även lite större jämfört med övriga tvättstugor, varför renoveringen av denna kommer ta lite längre tid än en månad. Sedan görs semesteruppehåll under juli, för att i augusti renovera tvättstugorna på Vitalisvägen 4 och Ernst Ahlgrens väg 10. Därefter Vitalisvägen 6 och Frödingsvägen 9 under september samt slutligen Frödingsvägen 3 och Ernst Ahlgrens väg 7 under oktober. Även tvättstugan på Ernst Ahlgrens väg 7 är lite större, varför renoveringen av denna kommer ta lite längre tid än en månad.

I varje tvättstuga kommer tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp bytas ut och ersättas med nya maskiner. Därutöver kommer varje tvättstuga renoveras:
• Ta bort plastmattan på golvet och ersätta med klinker
• Måla och fräscha upp väggar
• Byta belysning till LED-belysning med rörelsesensorer
• Ersätta bord och tvättvagnar med nya
• Se över dragningar av vatten och ventilation
• I vissa fall även se över möbleringen/placeringen av tvättutrustningen

Den till ytan stora tvättstugan på EA7 kommer att göras mindre, genom att tvättstugan delas i två lokaler, där den ena fortsatt blir tvättstuga och den andra görs om till en lokal för uthyrning för att öka föreningens hyresintäkter. Visar det sig att det blir för trångt i den nya mindre tvättstugan, kommer antingen en tvättgrupp eller grovtvätten att flyttas till tvättstugan på EA10, detta då den gamla stenmangel som finns i den tvättstugan idag, kommer monteras ner och forslas bort, vilket skapar ett tomt rum som kan nyttjas för ytterligare en tvättgrupp. Det är nödvändigt att ta bort stenmangeln för att kunna renovera golvet, och istället för att montera tillbaka den efter genomförd renovering kommer rummet förberedas för ytterligare tvättutrustning. Stenmangeln, som i sig är mycket fin, har inte varit i bruk de senaste åren och hör bättre hemma på museum.

Aptussystemet, i vilket vi bokar våra tvättstugor, kommer hållas uppdaterat för att förhindra att tider bokas i någon tvättstuga som håller på att renoveras, eller som ska renoveras. Skulle det finnas tider bokade nu när den aktuella tvättstugan ska renoveras kommer dessa tider raderas. Lappar med info kommer även anslås på respektive tvättstuga när den är stängd.

Renoveringarna kommer (såklart) innebära olägenheter för oss boende när ens vanliga tvättstuga är stängd och man hänvisas till en annan. Det kommer även vara svårare att få tag i tvättider vissa perioder. Idag är det relativt enkelt att hitta lediga tider, och längre framförhållning än någon/några dagar behövs sällan. Föreningen har totalt sett en god tvättkapacitet och utifrån hur beläggningen på våra maskiner ser ut har styrelsen gjort bedömningen att det är möjligt att stänga två tvättstugor parallellt. Planeringen är vidare sådan att de tvättstugor som stängs samtidigt, också ligger relativt långt från varandra för att sprida ut trycket på övriga tvättstugor.

Kostnaden för renoveringen är budgeterad till totalt ca 7 Mkr (inkl. moms) där ca 50 % utgör nya maskiner och ca 50 % själva renoveringsarbetena. Till detta kommer sedan kostnader för att dela av tvättstugan på EA7 samt anpassa tvättstugan på EA10 till ytterligare en tvättgrupp eller grovtvätten. Hela renoveringen finansieras med pengar från föreningens kassa, varför inga nya lån behöver tas.

Avseende delningen av tvättstugan på EA7 räknar styrelsen med en återbetalningstid för den investeringen på ca 4 år, vilket för denna typ av investeringar är en relativt kort återbetalningstid. Därefter kommer denna lokal generera intäkter till föreningen.

Mvh
Styrelsen