Hoppa till innehåll

Angående Varmvatten

Samtliga badrum inom föreningen är utrustade med ett VVC-system (varmvattencirkulation), vilket innebär att varmvatten cirkulerar i ett kretslopp och att varmvatten då i princip alltid finns framme vid tappställe såsom dusch och handfat.  Skulle det ta lång tid (längre än ca 10–15 sekunder) att få varmt vatten i duschen är det med största sannolikhet något fel med cirkulationen vilket skall anmälas till Riksbyggen som då kan åtgärda problemet.

 

Vad gäller våra kök så finns inget VVC-system installerat, vilket innebär att varmt vatten måste transporteras från undercentral. Det finns bara en undercentral som värmer varmvatten och den ligger på Rålambsvägen 46. Detta gör att tiden för att få varmt vatten till köket är beroende av hur långt ifrån Rå46 man bor samt hur högt upp i huset man bor. Om ingen spolat varmvatten på ett tag tar det därför flera minuter att få varmt vatten till sitt kök. Detta kan såklart upplevas som frustrerande men är inget fel i byggnaden och således inget som Riksbyggen kan åtgärda.

 

Vad som dock kan vara ett fel är om man efter att ha spolat fram varmvatten upplever att vattnet efter några minuter blir kallt igen och att man igen måste spola flera minuter för att få varmt vatten. Vad som då med största sannolikhet är felkällan, är en eller flera trasiga köksblandare längs stammen, som läcker in kallt vatten i varmvattenledningen. Trycket är nämligen högre i kallvattenledningen, vilket gör att om varmt och kallt kopplas ihop så trycks kallt vatten in i varmvattenledningen.

 

Vad som komplicerar detta är att lägenhetsinnehavaren själv är ansvarig för sin egen blandare enligt föreningens stadgar. Vad Riksbyggen kommer att hjälpa till med är en kartläggning av vilka lägenheter som upplever problem och sammanställa längs vilka ledningar som problem finns (det finns flertalet stammar vilka försörjer ett visst antal kök).

 

Det är oftast inte möjligt att genom okulär besiktning avgöra om en blandare är defekt vilket ytterligare komplicerar problemet. En lösning är att samtliga köksblandare längs en ”problem-stam” byts. Detta ligger dock på lägenhetsinnehavarna att åtgärda varvid ett samordningsproblem uppstår. Föreningen kommer dock vara behjälplig med kartläggningen. Enligt föreningens stadgar ska även lägenhetsinnehavare ge tillträde till lägenheten för fastighetsskötarna för att problem, med t.ex. varmvattnet ska kunna felsökas och åtgärdas. Samtidigt har inte våra fastighetsskötare rätt att bryta sig in i någon lägenhet om någon inte ger tillträde. Här behöver därför varje lägenhetsinnehavare visa hänsyn till grannar så att alla längs en ”problem-stam” hjälps åt för att lokalisera och åtgärda fel.

 

Om varmvatten efter lång spolning inte uppnår varm temperatur (min 50° C) kan problemet ligga i själva rörsystemet, och är då förenings ansvar. Detta skall anmälas till Riksbyggen. Det ska också tilläggas att vissa blandare kan vara spärrade vid 38° C för att förhindra att man inte ska skålla sig.