Hoppa till innehåll

Uppdatering kring Bahnhof

Det är fortfarande flera som upplever problem med internet efter bytet till Bahnhof, så fort det kommer in mail till informationsansvarig så skickas detta vidare till föreningens cen-trala kontakta för att få detta åtgärdat. De som behöver byta konverter kommer Bahnhofs tekniker att kontakta för att bestämma en tid när bytet kan ske.

Som många av oss har upplevt så är det svårt och komma i kontakt med Bahnhofs kundtjänst. Vi har uppmärksammat Bahnhof på detta samt ställt krav att de ska be-manna upp med mer folk för att kunna hjälpa alla som ringer in, förhoppningsvis ger detta resultat.

För er som upplever hastighetsproblem så kan detta bero på vilken utrustning som an-vänds, er router om ni surfar trådlöst eller kabelproblem, ni bör testa att direktkoppla en dator mot fiberkonvertern och göra en mätning. Är hastighet då fortfarande låg måste Bahnhof göra en felsökning för att hitta bakgrunden till felet.

Maila till informationsansvarig@brffredhall.se om ni önskar att vi ska be Bahnhofs tek-niker att ta kontakt med er.

UPPDATERING:BAHNHOFS TEKNIKER KOMMER ATT ÅKA UT I MORGON FREDAG FÖR ATT BYTA KONVERTERS SAMT ATT FELSÖKA FÖR DE BOENDE SOM EJ FÅTT IGÅNG SITT BREDBAND

OBS! Om någon av er som fick besök igår av en Bahnhof tekniker har glömde en stege hos er får ni gärna kontakta föreningens informationsansvarig enligt mailadressen ovan.