Hoppa till innehåll

Motioner till årsstämman

Vi vill påminna om att motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 2015-01-31 enligt föreningens stadgar § 10.

Skicka din motion till styrelsen via e-post: styrelse@brffredhall.se eller lämna in din motion på förvaltningskontoret, Adlerbethsgatan 17.

När du skriver din motion, förklara kort varför du skriver den. Avsluta med en så kallad att-sats, det vill säga vilken konkret åtgärd du vill att styrelsen/föreningen ska utföra.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen och förvaltningskontoret