Hoppa till innehåll

Extrastämma november 2023

HSB bostadsrättsförening Fredhäll kallar härmed samtliga medlemmar till extra föreningsstämma
Datum/tid: 29 november kl 18:00
Plats: Föreningslokal Viktoria, Ernst Ahlgrens Väg 10
Kom i tid – insläpp från 17.30

Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två justerare
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter
 11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Föreningsstämmans avslutande