Hoppa till innehåll

Motioner till stämman 2023

Medlemmar som önskar få motion behandlad på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen lämna in denna senast den 28 februari 2023, i enlighet med föreningens stadgar.

En motion ska utöver beskrivningen avslutas med en eller flera att-satser. Frågor som tas upp i motioner bör handla om Brf Fredhälls inriktning, strategi, större projekt samt övergripande och/eller principiella frågor. Motioner ska inte handla om detaljerade medlemsspecifika ärenden.

Motioner ska skickas in senast den sista februari 2023 enligt förenings stadgar. Det är viktigt att motionen kommer in i tid för att kunna behandlas på stämman. Instruktioner om hur du når funktionen finns här.

Här följer mer detaljerad information om motioner.

Styrelsen