Hoppa till innehåll

Om vindsprojektet på stämman

Styrelsen har efter feedback och samtal med några av er boende, samt överläggning inom styrelsen, bestämt att föreslå en ändring avseende frågan om vindsprojektet på stämman nu på söndag.

När stämman öppnas så föreslås att frågan om råvindar stryks från dagordningen och ersätts med en informationskväll den 26 oktober, och en efterföljande extrastämma den 16 november.

Anledningen till detta är flera, men sammanfattningsvis kan underlaget som presenterats förbättras och förtydligas. Styrelsen gör därutöver bedömningen att en informationskväll dedikerad till frågan innan röstning utgör ett bättre alternativ. Frågorna från boende är många och det är viktigt att dessa fångas upp och diskuteras. Detta bör enligt styrelsen inte ske på en stämma/extrastämma. Därför föreslås en dedikerad informationskväll anordnas innan röstning.

Stämman kommer på söndag få möjlighet att rösta för eller emot ovan förslag, det vill säga att skjuta upp frågan om vindsprojektet. Om förslaget ovan inte röstas igenom, så kommer frågan att röstas om nu på söndag.

Styrelsen