Hoppa till innehåll

Det nya passersystemet driftsätts i augusti

Driftsättningen av föreningens nya passer- och bokningssystem har blivit försenad. Arbetet beräknas vara helt färdigt under augusti månad.

Befintliga nyckelbrickor och bokningssystem gäller fram till dess. Styrelsen återkommer under sommaren med ett mer specifikt datum.

Förseningen har sin grund i att kabeldragningen i föreningens fem hus tagit längre tid än beräknat.

Styrelsen