Hoppa till innehåll

Brf Fredhäll får nytt passersystem

Brf Fredhäll kommer inom kort att inleda arbetet med att byta ut passersystemet i föreningens fem hus. I samband med detta behöver samtliga boende i föreningen fylla i ett formulär med ett antal uppgifter till vår utförare Säkerhetsintegrering AB. Sista svarsdatum för detta är den 21 april 2022.

Föreningens drygt tjugo år gamla passer- och bokningssystem har nått sin tekniska livslängd, dess funktionalitet har med åren kommit att bli begränsad och reservdelar har blivit svåra att få tag på. Styrelsen har därför beslutat att låta installera ett nytt elektroniskt passersystem med Axema som leverantör och Säkerhetsintegrering som utförare. Bytet startar i slutet av april, och samtliga installationer i våra fem hus beräknas vara avslutade till midsommar.

Vid föreningens entréer monteras nya porttelefoner och beröringsfria läsare. Övriga dörrar som i dag har läsare kommer att få beröringsfria läsare. Tvättstugor, föreningens bokningsbara lokaler och gästlägenheter kommer att förses med beröringsfri läsare och elektroniskt bokningssystem. En förändring mot för i dag är att bokningar kommer att kunna göras från bokningstavlor placerade i våra entréer, där även elektronisk information från föreningen kommer att presenteras. Bokningar kommer även fortsättningsvis att kunna göras via internet.

Boende använder sin nya elektroniska nyckelbricka (tag) för att låsa upp de gemensamma dörrar i fastigheten man har behörighet till. Besökare till våra fastigheter ringer via det nya porttelefonsystemet till den boendes mobiltelefon, alternativt hemtelefon, för att bli insläppt.

Föreningen kommer att bekosta 4 st nyckelbrickor per lägenhet. Önskas fler brickor ska dessa beställas via HSB, och kostnaden för de tillkommande nyckelbrickorna bekostas av respektive lägenhetsinnehavare.

HSB kommer att avisera via anslag i porten om när och var boende kan kvittera ut sina nya passerbrickor och användarinstruktioner. Endast den som är registrerad ägare eller hyreskontraktsinnehavare till lägenheten har rätt att kvittera ut passerbrickor. Legitimation måste därför tas med och visas upp vid detta tillfälle.

För frågor hänvisas till HSB alternativt Säkerhetsintegrering.

Styrelsen