Hoppa till innehåll

Förmodad vattenläcka i föreningen

HSB informerar om att det har försvunnit en hel del vatten från expansionskärlen i undercentralen. Detta innebär att det finns en pågående läcka någonstans i föreningen.

Arbete pågår med att hitta läckan. Till dess att ärendet är löst kan läckan drabba boende i form av lägre värme i elementen. HSB:s fastighetsskötare har dock fyllt på med vatten i expansionskärlen, så det är inte helt säkert att detta kommer att drabba boende i föreningen.

Styrelsen