Hoppa till innehåll

Uppdatering om snickarrummet

Styrelsen bedömer att vi kommer behöva skjuta upp en slutlig lösning för snickarrummet till dess att föreningens passersystem blivit uppgraderat, vilket planeras att ske under 2022.

Det förra snickarrummet i föreningen som medlemmar kunde boka togs bort i samband med att föreningslokalen Victoria renoverades. Styrelsen hade då för avsikt att flytta det, och hade ett utrymme i åtanke.

Detta utrymme har visat sig inte vara lämpligt, och styrelsen har då tvingats tänka om. Styrelsen har nu identifierat ett annat utrymme, men det krävs en del arbete för att få det i ordning. Fördelen med det nya utrymmet är att det både har bättre tillgänglighet och är större och luftigare än det tidigare alternativet.

Utmaningen ligger nu i att hantera snickarrummet sett till de många andra stora projekt som är på gång och som kräver tid och resurser, men framför allt i själva passersystemet. I dag finns ingen möjlighet rent tekniskt att göra utrymmet bokningsbart, vilket är vad styrelsen bedömer är det bästa alternativet för medlemmarna.

Bedömningen är därför att en slutlig lösning för snickarrummet behöver skjutas upp ytterligare till dess att föreningens passersystem blivit uppgraderat, vilket alltså planeras att ske under 2022.

Styrelsen