Hoppa till innehåll

Motioner till stämman 2022

Medlemmar som önskar få motion behandlad på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen lämna in denna senast den 28 februari 2022, i enlighet med föreningens stadgar. Nytt för i år är att motionen ska skickas till HSB.

En motion ska utöver beskrivningen avslutas med en eller flera att-satser. Frågor som tas upp i motioner bör handla om Brf Fredhälls inriktning, strategi, större projekt samt övergripande och/eller principiella frågor. Motioner ska inte handla om detaljerade medlemsspecifika ärenden.

Motioner ska skickas till service.stockholm@hsb.se senast den sista februari 2022. Det är viktigt att motionen kommer in i tid för att kunna behandlas på stämman.

Här följer mer detaljerad information om motioner, samt en HSB-mall som mer än gärna får användas.

Föreningsstämman planeras äga rum i maj månad och kallelse kommer i vanlig ordning att anslås senare.

Styrelsen