Hoppa till innehåll

Påminnelse om avgiftsfri månad i december

Styrelsen har som tidigare meddelat beslutat om en julklapp i form av en avgiftsfri månad i december för alla boende i Brf Fredhäll.

Brf Fredhäll har sedan ett antal år tillbaka en god och solid ekonomi, med överskott på flera miljoner per räkenskapsår. Större investeringar de senaste åren har lett till exempelvis lägre energiförbrukning, och därmed lägre kostnader för föreningen. Inga avgiftshöjningar är planerade och större framtida projekt, som exempelvis nytt passagesystem samt fortsatta investeringar i värmesystemet, är budgeterade för.

Styrelsen har tidigare, och kommer även fortsättningsvis, att extraamortera på föreningens lån. Detta syftar till att fortsätta göra föreningens ekonomi god och framtidssäker. Det är därutöver styrelsens tro att vi med ny totalförvaltare kan fortsätta och ytterligare stärka arbetet med att förbättra föreningens ekonomi.

Styrelsen bedömer i ljuset av detta att det finns utrymme att göra december månad avgiftsfri för samtliga boende i föreningen. För styrelsens del känns det roligt att ett långsiktigt arbete kommer alla boende till del på ett konkret och direkt sätt lagom till jul.

Vanligt förekommande vid god ekonomi i en bostadsrättsförening är att sänka månadsavgiften permanent. Styrelsen bedömer dock att en permanent sänkning inte går i linje med föreningens långsiktiga mål. En avgiftsfri månad som engångsföreteelse bedöms därmed som ett säkrare och bättre alternativ.

Föreningens kommersiella hyresgäster omfattas inte av den avgiftsfria månaden. Boende kan inte byta månad, utan december 2021 gäller för samtliga. För mer information om föreningens ekonomi hänvisas till tidigare årsredovisningar.

Styrelsen