Hoppa till innehåll

Åtgärder efter senaste tidens inbrott

De senaste veckorna har föreningen dessvärre drabbats av flertalet inbrott och försök till inbrott i entréerna till våra fastigheter. Styrelsen vidtar nu åtgärder för att försöka stävja problemen och öka tryggheten i området.

Tidigare under året har styrelsen fattat beslut om att införa rondering med väktare varje natt. Styrelsen bedömer nu att kostnaden för att intervallet för rondering framöver sker tätare är värd att bära.

Föreningens tekniska förvaltare Riksbyggen har därtill fått i uppdrag att se över säkerheten i våra portar och våra bakdörrar, och vilka åtgärder som kan vidtas där.

Polisen har vidtalats om att vi noterat en ökad frekvens av inbrott och inbrottsförsök i entréerna till våra fastigheter. Återkopplingen till styrelsen lyder att man ser över möjligheterna att stärka den polisiära närvaron i området.

Styrelsen vill även passa på att trycka på vikten av att vi boende håller våra portar och bakdörrar/förrådsdörrar stängda, att vi håller uppsikt runt våra hus och ringer 112 vid misstänkt brottslig aktivitet.

Styrelsen