Hoppa till innehåll

HSB ny totalförvaltare från 2022

Styrelsen har beslutat att anlita HSB som föreningens nya totalförvaltare från och med den 1 januari 2022.

Tidigare under året sades befintliga avtal upp med föreningens tekniska förvaltare Riksbyggen samt den ekonomiska förvaltaren Fastighetsägarna. Styrelsens målsättning att samla teknisk och ekonomisk förvaltning i samma bolag motiverades av flera skäl.

Med en och samma leverantör förtydligas och förenklas för boende vem man ska vända sig till. En leverantör har möjlighet att effektivisera sin leverans jämfört med dagens lösning med två leverantörer, och sänka kostnader för föreningen. Därutöver är målsättningen att underlätta den löpande ärendehanteringen och stärka överblicken för både styrelse och förvaltningsbolag.

Efter en anbudsprocess där fem intresserade bolag gavs möjlighet att presentera sig själva och sin affärslösning landade styrelsen i bedömningen att HSB bäst svarade upp mot föreningens förutsättningar och styrelsens kravbild.

Mer information kommer efter sommaren. Under resterande del av 2021 kommer allting vara precis som vanligt.

Styrelsen vill passa på att rikta ett stort tack till Riksbyggen och Fastighetsägarna för ett gott samarbete.

Styrelsen