Hoppa till innehåll

Motioner till årsstämman

Medlemmar som önskar få motion behandlad på ordinarie föreningsstämma (april) ska skriftligen lämna denna till styrelsen senast den 31 januari enligt föreningens stadgar.
En motion skall utöver beskrivningen avslutas med en eller flera att-satser.
Motioner kan antingen läggas i föreningens brevlåda
Adlerbethsgatan 17 eller sändas via e-post till styrelse@brffredhall.se
Kallelse till föreningsstämman kommer att skickas ut senare.

HSB Brf Fredhäll
Styrelsen