Andrahandsuthyrning & Renovering

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand? Kontakta Fastighetsägarna Service Stockholm AB om du har frågor. De har mandat och handlägga och besluta om föreningens andrahandsuthyrningar.

När du har din namngivna hyresgäst klar ska du i god tid innan uthyrningsperiod startar ladda ner blankett här: http://www.fastighetsagarna.se/webbshop/blanketter-och-mallar/1051-tillstand-uthyrning-av-bostadsrattslagenhet och sända till Fastighetsägarna Service Box 12871, 112 98 Stockholm tillsammans med kopia på hyresavtalet. Märk kuvertet med Brf Fredhäll.

Det måste alltid finnas en namngiven person för att få uthyrning godkänd. Uthyrning via Airbnb eller liknande förmedlingssidor är således förbjudet. Ett fall har prövats i hyresnämnden (inte för vår förening) där hyresnämnden inte godkänner uthyrning via Airbnb. Det finns inte stöd i Bostadsrättslagen för denna typ av uthyrning eftersom den är ”mer att likna vid hotellverksamhet av kommersiell natur”

Här laddar du ner Policy för uthyrning via Airbnb inkl. styrelsebeslut

F.rom 20170401 tar föreningen ut en avgift om 10% av ett prisbasbelopp per år för en andrahandsuthyrning (i enlighet med föreningens stadgar). Mindre än 1 år delas på antal månader. Prisbasbelopp 2018 är: 45 500 kr.  Avgiften tas ut för alla nya uthyrningar godkända av Fastighetsägarna Service f.rom 1/4 samt förlängningar från detta datum. Avgift debiteras dig vid ett tillfälle per år (på nästkommande kvartalsavi) så snart uthyrningsperioden startat.

Renoveringsfrågor tas via vår tekniska förvaltare från Riksbyggen Ted Lindberg. Fyll i blankett här: Ombyggnad lägenhet och maila ditt ärende (så utförligt som möjligt) till ted.lindberg@riksbyggen.se

Vad man får göra och inte göra regleras i bostadsrättslagen och föreningens stadgar Bostadsrättsägarna skriver bra tips. Du måste ta hänsyn till dina grannar och utföra renoveringsarbeten endast under vardagar, normal arbetstid (8-17).

Vi vill även påminna alla att vid ombyggnation/renovering ska kraven kring vatten uppfylla kvalitetsnormen Säkert Vatten, vid kakling regelrna kring GVK Golvbranschens Våtrumskontroll samt BBV Byggkeramiksrådets Branschregler för Våtrum. Arbetet måste utföras fackmannamässigt.