FELANMÄLAN

Från den 1 januari 2022 byter Brf Fredhäll förvaltare till HSB. Detta gäller både teknisk och ekonomisk förvaltning.

För felanmälan hänvisas till Mitt HSB eller hsb.se/felanmalan. Felanmälan går direkt till en fastighetsskötare som registrerar ärendet och återkopplar till dig inom två arbetsdagar.

Vid akuta ärenden som inte kan vänta till kontorstid nås jouren dygnet runt på 08-695 00 00.

Det går även att ringa kund- och medlemsservice på 010-442 11 00 måndag, tisdag, onsdag och fredag 8.00-16.30. Torsdagar är telefontiden förlängd till 18.00.

På hsb.se finns svar på vanliga frågor.

Föreningens förvaltare heter Anneli Widéen.

Observera: på uppdrag av styrelsen hanterar HSB alla boendespecifika ärenden. Styrelsen och dess medlemmar har inte möjlighet att besvara frågor från boende, utan allt hänvisas till HSB.