Förtydligande källsorteringssystem

Istället för att installera en läsare per behållare som var tanken från början, har istället en central läsare per station installerats. Dessa centrala läsare öppnar alla 5 behållare på respektive station under 3 minuter så att man hinner slänga det man har med sig. Fördelen är att man bara behöver…

Stängning av miljörum & öppning av nytt källsorteringssystem

God fortsättning alla boende i Brf Fredhäll! Ni har nyligen fått info i ert brevinkast om vårt nya källsorteringssystem som tas i bruk under januari 2018. Via länken återfinns samma information: Infolapp_källsortering Hälsar, Styrelsen

Renoveringinfo Hus 4 & 5

Info inför renovering av hus 4 och 5 finns att hitta här: Medlemsinformation renovering Hus 4, 171116 RJn Medlemsinformation renovering Hus 5, 171116, RJn Mer specifik tidsplan kommer närmare start. Styrelsen hanterar inga medlemsfrågor eller tekniska frågor utan dessa ställs direkt till entreprenören SEHED.

Info miljörummet

Hej, Igår höll styrelsen informationsmöte till medlemmar kring förändringar i källsortering/miljörum. Via länken kan ni ta del av det som sades: Källsortering_nov17

Infomöte miljörummet

Styrelsen bjuder in till information om framtida planer för föreningens källsortering Intresserade medlemmar är välkomna: Söndagen den 26/11 kl. 15.00 i Föreningslokalen Victoria (EA10) Har du inte möjlighet att delta kommer information distribueras vid ett senare tillfälle.      

Renovering hus 4 och 5

INFORMATIONSMÖTE RENOVERING HUS 4 och 5 HUS 4 (EA jämna, RÅ 52) 28/11 kl. 18.00 HUS 5 (FRÖ ojämna, RÅ 54) 29/11 kl. 18.00 i Föreningslokalen Victoria (EA 10) Alla medlemmar boende i Hus 4 och 5 är välkomna på informationsmöte inför kommande renovering av fasad, tak, fönster, balkonger i fastigheten. Informationsmötet…

Klädinsamling miljörummet

Vi har inte längre klädbox i miljörummet. Närmaste box finns på Rålambsvägen 61-63. Hälsar, Styrelsen.

Saknar du din cykel?

Saknar du din cykel? Ett stort antal cyklar som ej är märkta med blåa plastbandet finns uppsamlade. Uppsamlingsplats 1: Mellan hus 2 och 3, bakom cykelparkeringen på gräsmattan där grillplatsen är. Uppsamlingsplats 2: Mellan hus 4 och 5, på gräsmattan ned mot Adlerbethsgatan/snett bakom/ovanför miljörummet. Du kan hämta din cyklar…

Påminnelse cykelrensning/städdag

Vi samlas utanför föreningslokalen Victoria på Ernst Ahlgrens väg 10 14 oktober kl. 10.00 och beräknar hålla på till ca. kl 13.00. Föreningen bjuder på macka och något att dricka. Info uppmärkning av cyklar: Alla som äger en cykel och önskar ha den kvar märker upp sin cykel med ett…

Policy uthyrning via Airbnb och liknande förmedlingssidor

Hej, Under Boendeinfo/kontakt—Uthyrning i andra hand finns nu styrelsens beslut och dokument kring policy för uthyrning via Airbnb att ladda ner. Du hittar det även här: Policy för uthyrning via Airbnb Hälsningar, Styrelsen

Ny hyresgäst till gamla biograf Tranan

Styrelsen kan meddela att vi nu har en ny hyresgäst till gamla biograf Tranan (ADL 21). Då lokalen är i dåligt skick samt måste hyresgästanpassas kommer renovering pågå under höst/vinter (normal arbetstid, vardagar). Inflytt kommer ske först kvartal 1 2018. Vår nya hyresgäst heter Kosmonaut Eventproduktion och Digitaltryckeri. De har…

Nytt städbolag

Styrelsen har upphandlat nytt städbolag till föreningens fastigheter f.rom 2017-09-01. Det nya städbolaget heter Städpoolen och valdes utifrån kriterierna kvalitet och pris.  

Information Com Hem

Com Hem, som är vår leverantör av tv-tjänster har nu bekräftat att de och Discovery Networks inte har kunnat enas om ett nytt avtal innan deras tidigare avtal löpt ut. Därför upphörde Com Hems rätt att sända Discovery Networks kanaler från fredagen den 1 september. Com Hem erbjöd Discovery att…

Protokoll Årsstämma 2017

Finns nu under för nedladdning här http://brffredhall.se/om-foreningen/arsredovisningar Hälsar Emelie

Nyinflyttad?

Nu finns uppdaterad info för dig som är nyinflyttad att ladda ner under fliken Om föreningen — Nyinflyttad?

Årsredovisningen 2016

Årsredovisningen finns nu på hemsidan för nedladdning under fliken Om föreningen. Hälsar, Emelie, Informationsansvarig

Ny fakturaadress-leverantörer

Hej, I samband med bytet av ekonomisk förvaltningsleverantör så får vi också en ny fakturadress. Inget som du som medlem behöver bry dig om utan detta meddelande riktar sig till våra leverantörer. Uppdatera enligt nedan: HSBs Brf Fredhäll Ref: 68444 FE 236 838 73 Frösön

Kallelse till årsstämma

HSB Brf Fredhäll i Stockholm kallar härmed till ordinarie föreningsstämma söndagen den 23 april 2017 klockan 16.00 HSB-huset, Fleminggatan 4 1, Stockholm Kom i tid – insläpp från 15.30 Förslag till dagordning Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning Val…

Hemsidan uppdaterad

Idag byter vi ekonomisk förvaltningsleverantör. Dvs. alla ärenden där ni medlemmar tidigare kontaktade HSB Stockholm kommer ni nu kontakta Fastighetsägarna Service. Ni hittar mer info under Boendeinfo/Kontakt- Ekonomisk Förvaltning. Hälsar, Emelie, Informationsansvarig

Hemsidan kommer uppdateras 1 april

Hej, Inför övergången till Fastighetsägarna Service som ekonomisk förvaltningsleverantör 1 april så kommer hemsidan att uppdateras med nya kontaktvägar. Tills detta är gjort (med ev. några dagars försening) hittar ni all info nedan. riktlinjer_fastighetsägarna Hälsar Emelie, Informationsansvarig