INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Hej, Då vi på den senaste tiden fått en hel del frågor kring förenings- och förvaltningsprojekt vill vi härmed gå ut med information till alla medlemmar vad för större saker vi jobbar med och vad som kommer ske framöver. – På uppdrag av årsstämman 2015 ser vi över vår förvaltning,…

Byte av förvaltningslokal

Styrelsen vill informera alla medlemmar att beslut tagits om att byta lokal för Förvaltningsexpeditionen. Anledningen till detta är att stora delar av den lokal vi har idag står outnyttjade och mindre lokal finns att tillgå i föreningen. Servicenivå eller öppettider för medlemmar kommer ej att påverkas. Skiftet kommer ske under…

Info om strömavbrott

Den fas som gått senaste veckan är nu uppgraderad till högre ampere och problemet med säkringarna ska vara löst.   MVH Styrelsen

Strömavbrott

Styrelsen har senaste veckan blivit uppmärksammad på återkommande strömavbrott på främst ADL 17, EA 3, 5 och 7 samt RÅ 50. Vi jobbar på en lösning av problemet och återkommer så snart som möjligt med mer info.

Motioner till årsstämman

Medlemmar som önskar få motion behandlad på ordinarie föreningsstämma (april) ska skriftligen lämna denna till styrelsen senast den 31 januari enligt föreningens stadgar. En motion skall utöver beskrivningen avslutas med en eller flera att-satser. Motioner kan antingen läggas i föreningens brevlåda Adlerbethsgatan 17 eller sändas via e-post till styrelse@brffredhall.se Kallelse…

Vill du vara med och skapa Stockholms bästa bostadsrättsförening?

Sök då till Brf Fredhälls styrelse! Att sitta i styrelsen är intressant och lärorikt och ger dig möjlighet att påverka ditt och dina grannars boende. Vi söker dig som är driven, ansvarstagande och bra på att samarbeta. Vi letar efter dig med kunskap och erfarenhet från ett eller flera av…

Brf Fredhäll på Facebook

Brf Fredhäll har en grupp på Facebook under just namnet Brf Fredhäll. Går gärna med i den! Den används dels som en grupp för sociala event och utbyte medlemmar emellan men är också ett komplement till befintliga kommunikationskanaler för styrelse och valberedning i syfte att informera och engagera medlemmar. Hälsar…

Information från Västermalms församling

Västermalms församling arbetar aktivt för samhällets mest utsatta på olika sätt. Ett av dem är att bidra med mat och värme i vinternatten till dem som saknar det och som inte kan söka stöd från det offentliga. Sedan förra vintern har vi varit del av projektet Vinternatt 2 genom att…

Ej uppmärkta cyklar!

Tack till alla som kom på Brf Fredhälls städdag! Du som inte märkt din cykel och vill behålla den bör hämta den senast tisdag sedan körs de iväg på förvaring. Ej märkta cyklar finns uppställda på gräsmattorna utanför de båda cykelparkeringar vi har utomhus mellan husen.

Info till nyinflyttade

Du som är nyinflyttad i Brf Fredhäll kommer inom de närmsta veckorna från inflyttningsdatum få en informationslapp i brevlådan med svar på de vanligaste frågorna kring föreningen och ditt boende. För dig som flyttat in i år (eller för längesen) men känner att det fortfarande finns frågetecken kring hur man…

Påminnelse: Städdag & uppmärkning av cyklar

Hej, På lördag den 10/10 är det dags att städa. Samling 10.00 utanför föreningslokal Victoria. Glöm inte att märka upp din cykel (både cykelrum och gård/cykelställ) innan dess. Låt märkningen sitta kvar tills 16/10. Vi ses på lördag! /Styrelsen    

Driftstörning Ownit

Hej, Pga. strömavbrott har vi upplevt problem med bredbandet under morgonen. Ownit jobbar på att fixa detta och det bör vara up and run senare under dagen igen. För frågor hänvisas till Ownits kundservice 08 – 525 09 300.

Info kring uthyrning i andra hand.

Det har kommit till föreningens kännedom att det förekommit olovlig uthyrning i andra hand via sidor som tex. Airbnb. Ett fall har prövats i hyresnämnden (inte för vår förening) där hyresnämnden inte godkänner uthyrning via Airbnb. Det finns inte stöd i Bostadsrättslagen för denna typ av uthyrning eftersom den är…

Förmånliga räntor för medlemmar

Hej, I samarbete med Handelsbanken Marieberg erbjuds förmånliga räntor för medlemmar i Brf Fredhäll. Ni hittar mer information under fliken ”Vardag”->”Erbjudanden” här på hemsidan. Trevlig höstdag önskar Styrelsen.

Uppdatering av installationer av 3-fas

Kornelinds El som ansvarar för installationer av 3-fas i föreningen har nu uppdaterat sin tidsplan. Eftersom föreningen har ett ramavtal med entreprenören kommer de finnas tillgängliga till bifogade priser i intresseanmälan under hela 2015. Om du inte redan har anmält intresse för att installera 3-fas i din lägenhet går det…

Ny gästlägenhet!

Som beslutades på årsstämman har styrelse och förvaltning renoverat och inrett en lokal som kommer fungera som gästlägenhet åt föreningens medlemmar. Nu har vi alltså två gästlägenheter att erbjuda våra medlemmar. Den nya lägenheten ligger på Frödingsvägen 3 (halvtrappa ner i samma korridor som tvättstugan). Den har helt nya möbler…

Förvaring i trapphus

Hej, Info kring förvaring i trapphus har i dagarna satts upp på alla portar. Läs gärna även texten om brandskydd på anslagstavlan. Då vi under senare tid fått en del klagomål från grannar om att diverse saker förvaras i våra trapphus vill påminna er om att detta inte är tillåtet…

”Gröna Påsen”

Styrelsen har på årsstämmans uppmaning utrett möjligheten med Gröna Påsen-initiativet för BRF Fredhäll. Stockholm Vatten driver för närvarande ett pilotprojekt i Södertälje där en utvärdering väntas presenteras inom rimlig framtid. Först 2018 anses rimligt för Stockholms innerstad att koppla på sig till denna tjänst. Detta med anledning av den anläggning…

Information i föreningen

På informationstavlorna i alla hus finns nu nya, uppdaterade lappar med kontaktuppgifter för förening, förvaltning och service. Vi arbetar även med en större informationsbroschyr (digitalt) som kommer läggas ut på hemsidan under hösten. Då vi är en HSB-förening (www.hsb.se) är det många frågor ni som medlemmar kan få svar på…

Förvaring i trapphus

Hej, Då vi under senare tid fått en del klagomål från grannar om att diverse saker förvaras i våra trapphus vill påminna er om att detta är förbjudet (av utrymnings- och framkomlighetsskäl). Det gäller såväl barnvagnar, cyklar som solstolar etc. Våra fastighetsskötare på Adlerbethsgatan 17 kan visa er vägen till…