Uppföljning hushållssopor

När styrelsen tog beslut om att stänga Miljörummet och ersätta detta med de nya underjordiska källsorteringsbehållarna, var ett antagande att mängden hushållssopor (dvs. de sopor vi slänger i våra sopnedkast) skulle minska. Grunden till antagandet var den nya möjligheten att sortera ut matavfallet som nu erbjuds i och med de nya behållarna.

Styrelsens mål med denna åtgärd var att minska hushållssopornas mängd (vikt) med 20%, vilket i sin tur skulle innebära en minskning med 20% för våra konstnader för hämtning av hushållssopor, eftersom Stockholm Vatten hämtar matavfallet gratis och kostnaden för hushållssopor baseras på vikt.

Nu när vi haft matavfallssortering i över ett halvår så kan vi se hur mängden hushållssopor har minskat. Nedan kan ni se en diagram där vi jämför mängden hushållssopor för 2017 och 2018:

Här finner ni hela rapporten från styrelsen Uppföljning hushållssopor

Lämna ett svar