Trivselregler & Störningsjour

Trivselregler i Brf Fredhäll
Sunt förnuft och hänsyn är Brf Fredhälls motto för att vi alla ska trivas.
·    Tänk på att det är lyhört i föreningen.
·    Tänk på brandrisken. Varken rökgasbildande eller skrymmande föremål får förvaras i utrymningsvägar, det vill säga stå i vägen i våra trappuppgångar. De får heller inte låsas fast i trappräcken. Förvara inga brandfarliga vätskor i förråden.
·    Placera balkonglådor på insidan av balkongräcket. Parabolantenner får inte fästas vare sig på fastighetens väggar eller på balkongräcken. Vid person- och egendomsskada av nedfallande föremål kan föreningen bli skadestånds­skyldig.
·    Mata inte fåglar via fönster eller balkonger då spillet drar till sig råttor.
·    Använd piskställningarna på gårdarna istället för att skaka mattor genom fönstret eller från balkongen. Grannen under uppskattar inte att få in ditt damm.
·    Rökning är varken tillåtet i trapphus eller i föreningens gemensamma utrymmen. Tänk på att inte kasta cigarett­fimpar på marken utanför portar och fönster. Det ser skräpigt ut och små barn kan lätt stoppa fimparna i munnen.
·    Med hänsyn till allergier är husdjur inte tillåtna i före­ningens gemensamma lokaler.
Om grannarna stör
Du är som medlem skyldig att bevara sundhet och ordning inom huset. Det innebär främst att du inte får utsätta dina grannar för störningar. Du måste naturligtvis också se till att de som bor eller är på besök hos dig heller inte stör.
Vad är störning?
Avvikelser från gott uppförande, t ex ofta förekommande bråk, skrik, eller hög musik är olika typer av störningar. Tänk på att vissa störande ljud från grannar tillhör det normala och är ofrånkomligt i flerfamiljshus. Ingen kan bli avhyst på grund av sådana störningar som är en naturlig del av livet, som exempelvis enstaka fester med hög musik, busiga eller högljudda barn.
Vad kan jag göra?
Börja med att ta kontakt med grannen, som kanske inte tänker på att han eller hon är störande. Försök finna en gemensam lösning på problemet.
Om det inte hjälper?
Ta kontakt med förvaltningen. De har i uppdrag att hjälpa till. Bedömer förvaltaren att störningarna är allvarliga uppmanas grannen via brev att störningarna ska upphöra.  Anmäl ditt ärende på Riksbyggen Dag & Natt eller prata med vår förvaltare Ted Lindberg som finns på expeditionen varje onsdag.

Du som upplever allvarliga störningar från en lägenhet eller trapphus kan ringa till
Bevakningsassistans tel. 08- 124 475 77

Först och främst
Uppmärksamma den som stör på problemet på ett vänligt sätt. I många fall räcker det.
Tyst i lägenhet mellan 22.00-07.00 på mån-tors samt 23.00-09.00 fre-sön
Men om det inte hjälper:
Ring störningsjouren på 08- 124 475 77.
Du kommer att få svara frågor om på vem du är, vem det är som stör och på vilket sätt.