Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning utförs av Fastighetsägarna Service Stockholm AB.

Exempel på ärenden:

  • Frågor kring avgiftsavi
  • Andrahandsuthyrning (se separat flik för info)
  • Överlåtelse
  • Pantsättning

Kontaktuppgifter:

Kundservice och felanmälan:

kundservice@fastighetsagarna.se.

Alternativt telefon 08-617 76 00. Telefontid måndag-torsdag 7.00-17.00, fredagar 7.00-16.00. I första hand vänder du dig till vår handläggare Erika Hellsvik om du har frågor kring ovan nämnda ärenden.

I andra hand vänder du dig till:

Fastighetsägarna Service kundservice
Adress: Box 12871, 112 98 Stockholm