Opinion är de boendes kanal

Nu skapar vi en ny kanal för dig som medlem att uttrycka din åsikt och dela med dig av dina funderingar.

Varje boende har hädanefter möjlighet att skriva egna inlägg på föreningens webbplats. Dessa listas dels på startsidan, men även i det övriga nyhetsflödet. Inläggs syns även för de som prenumererar på nyheter via e-post. På samma gång försvinner den gamla anslagstavlan.

Vi kommer att utvärdera initiativet under en tid, och vår förhoppning är förstås att det kommer leda till ett öppet och positivt utbyte mellan föreningens medlemmar.

Vill du skriva ett inlägg? Kontakta informationsansvarig för att få inloggningsuppgifter!

Lämna ett svar