Föreningslokalen Victoria

Föreningslokalen Victoria på Ernst Ahlgrens väg 10 finns tillgänglig för uthyrning åt föreningens medlemmar.

Efter renoveringen av Victoria under 2020 är det nu tillåtet att spela musik i lokalen, vilket det inte varit tidigare. Tänk dock på dina grannar och föreningens ordningsstadgar – på vardagskvällar bör ljudvolymen vara måttlig efter klockan 22, på fredags- och lördagskvällar från klockan 23. Använd sunt förnuft.

Victoria kostar från november 2020 500 kr per uthyrningstillfälle (kl. 13:00 till 12:00 dagen efter), med 2000 kr extra om lokalen ej städas ordentligt.

Bokning kan göras via webben och/eller direkt utanför lokalen på samma sätt som man bokar tvättstugor. I dag är det tyvärr endast en månad i förväg som är möjligt att boka elektroniskt. Betalning läggs automatiskt på din nästkommande hyresavi. Lokal måste avbokas senast en vecka innan den ska nyttjas, annars debiteras hela beloppet. Du kommer in i lokalen med din blipp.

Lokalen rymmer max 50 personer och det finns porslin och stolar till cirka 30 personer.

Du får nyttja lokalen till midnatt på fredag- och lördagskvällar (övriga kvällar till kl. 22.00), då strömmen bryts.

Hyrestagaren måste vara medlem i föreningen och delta i alla aktiviteter som sker i lokalen. Hyrestagaren är ansvarig för de aktiviteter som sker i lokalen.

Lokalen måste vara städad vid besiktning nästa dag kl 12.00. Mellan kl. 24.00 (22.00) och 08.00 får det inte förekomma någon aktivitet i lokalen.

Vid bokning av Victoria har man ensamrätt till alla intilliggande lokaler (bastu, mötesrum och arbetsplatser) efter klockan 16.00.

Följs inte de regler som föreningen har satt upp förbehåller sig föreningen rätten att vägra hyra ut lokalen till de medlemmar som missköter sig.

Klicka för större bild