Köpare & Mäklare

Här finner du som mäklare och köpare nödvändig information om föreningen

 Senast uppdaterad 2022-01-09

Avgiftshöjning

Styrelsen har inte beslutat om någon avgiftshöjning framöver. Sådant beslut skall meddelas medlemmarna senast 6 månader innan det börjar gälla.

Månadsavgift

Månadsavgiften består av tre delar; avgiften till föreningen, bredband samt bostadsrättsförsäkringen (tillägget till hemförsäkringen).

Officiellt namn
HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm.

Organisationsnummer
702000-6305

Förvaltare
HSB Stockholm

Adress:
Ernst Ahlgrens Väg 5
112 55 STOCKHOLM
Fax. 08-656 92 71

Lägenhetsbild, Pantförskrivningar, Överlåtelseavtal
Hänvisning till HSB:s kund- och medlemsservice.

Överlåtelseavtal
Överlåtelseavtal skickas till HSB Stockholm.

Om du köper en bostadsrätt via mäklare så är det denne som upprättar överlåtelseavtalet, om du köper direkt från säljaren är det denne som upprättar överlåtelseavtalet.

Medlemskap i föreningen
Medlemskap i brf Fredhäll beviljas köparen/köparna av HSB. Medlemskap i föreningen är ett krav. Föreningen måste godkänna medlemskapet för att överlåtelsen ska bli giltig och medlemskapet måste vara betalt för att överlåtelsen ska registreras. När alla fullständiga papper är registrerade skickar HSB registrering, medlemsbevis och nya avier till dig som köpt.

Demokrati

Föreningens verksamhet styrs av stadgar som kan hittas här. En gång om året hålls ordinarie årsstämma där alla medlemmar har rätt att närvara och rösta om de beslut som ska fattas. Du kan som medlem lägga förslag till årsstämman genom att skriva en motion.

Lån
Säljarens lösta lån ska redovisas till HSB.

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning med mera 
Se under årsredovisningar under rubriken ”Om föreningen”.

Föreningens energideklaration
Brf Fredhäll deklaration

Ägandeform
Föreningen accepterar inte juridisk person som ägare. Minsta andel vid delat ägande är 10%.

Vindsutbyggnad
För närvarande kan inga utfästelser göras om att kunna bygga vindslägenhet eftersom vi inte vet om det finns fysiska möjligheter för vindsutbyggnad.

Stammar
Under åren 1990-92 byttes samtliga stammar till badrum i föreningen ut. Samtidigt renoverades alla badrum i föreningen. En stor majoritet av stammarna har under 2010 högtrycksspolats. Föreningens köksstammar byttes under slutet av 1960-talet och relinades i olika etapper t.o.m. 2013. I december 2021 genomfördes ytterligare en stamspolning i både kök och badrum.

Elinstallationer
Alla elledningar (stigarledningar) byttes ut 1990-92 med nya dragningar fram till lägenhet.

Tvättstugor
Åtta tvättstugor samt föreningslokalen Victoria gjordes i ordning samtidigt med stambytet. Föreningens samtliga 8 tvättstugor helrenoverades under 2019 med ny belysning, nya ytskikt samt nya maskiner (tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och manglar).

Fasadrenovering
Föreningen har under åren 2016-2018 renoverat samtliga 5 av föreningens fastigheters fasad inkl. tak, fönster samt balkonger.

Fönstermålning
Samtliga fönster målades om i samband med fasadrenoveringen.

OVK
Alla föreningens lägenheter fick en godkänd OVK maj 2016.

Portar
Alla 27 portar har blivit utbytta till 2013. Såväl portar som glassektioner byttes ut vilket minskat föreningens energiåtgång.

Bostadsrättstillägg:
Föreningen har ett gemensamt bostadsrättstillägg som betalas via månatligt tillägg till årsavgiften.

Elavläsning
Elavläsning skall göras i samband med överlåtelsen. Säljaren ska säga upp abonnemanget och köparen ska teckna ett nytt abonnemang.

Överlämning
Lägenhetens tillhörigheter, medlemsinformation, elektroniska nyckelbrickor med mera skall lämnas över vid försäljningen. Säljaren ska visa köparen var lägenhetsförrådet ligger.

Låssystem via elektroniska brickor
Lägenhetens elektroniska nyckelbrickor krävs för att komma in i föreningens gemensamma utrymmen samt för att boka tvättider. Brickorna avaktiveras vid försäljning och måste reaktiveras av den nya medlemmen i samband med tillträdet. Upp till totalt fem elektroniska nyckelbrickor per bostadsrätt kan samtidigt vara aktiverade. Extra brickor kan köpas till en kostnad av 100 kr per bricka.

Sopsug
Föreningen investerade i en helt ny sopsug under 2007.

Barnvagnar
Enligt brandföreskrifterna är det förbjudet att förvara brandfarliga och skrymmande föremål, exempelvis barnvagnar, som står i vägen för evakuering och räddningsinsatser. Föreningen har två barnvagnsförråd.

Föreningsförsäkring

Föreningen använder sig av Protector som försäkringsbolag för föreningen.