Återvinna

Källsorteringsstationer

3 stora behållare finns placerade på Adlerbethsgatan 19–21 (mellan Hus 4 och hus 5) och är avsedda för pappersförpackningar/kartong. De 2 mindre behållarna är för matavfall. Samtliga behållare är tydligt märkta med vilken fraktion de är avsedda för.

3 stora behållare finns placerade på Adlerbethsgatan 15–17 (mellan hus 2 och hus 3). Dessa är avsedda för plast, glas, tidningar och metall. De 2 mindre behållarna är för matavfall. Samtliga behållare är tydligt märkta med vilken fraktion de är avsedda för.

Båda stationerna är försedda med lås för att hindra obehöriga att slänga skräp. Dessa låses upp med våra nyckelbrickor, dvs. på samma sätt som man öppnar porten.

I trapphusens sopnedkast kan du slänga hushållssopor. Sedan 2018 är det även möjligt att sortera matavfall i bruna påsar och slänga i vårt källsorteringssystem. Påsar kan du hämta på vår expedition på ordinarie öppettider.

Grovsopor och farligt avfall

Stadens återvinningscentraler, både fasta och mobila. Fasta återvinningscentraler finns närmast i Bromma respektive Vanadisberget, se Stockholm Vattens hemsida: http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/atervinningscentral/

Stockholms stad erbjuder även en mobil återvinningsstation för farligt avfall, se Stockholm Vattens hemsida: http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/mobila-miljostationen/#!/har-stannar-mobila-miljostationen Här går att se turlistan för 2018, samt var den mobila miljöstationen stannar. Det går även att registrera sig för att få sms-påminnelse.

Föreningen har även inlett ett samarbete med appen TipTapp för bortforslingshjälp. Läs mer på www.tiptapp.se Ange rabattkoden ”brffredhäll” så får ni rabatt första gången ni nyttjar tjänsten.

För att underlätta hanteringen av grovsopor kommer föreningen 2 gånger per år i samband med föreningens städdagar (en gång på våren respektive en gång på hösten), ta hit en container för att slänga grovsopor.