Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning utförs av Fastighetsägarna Service Stockholm AB.

Exempel på ärenden:

  • Frågor kring avgiftsavi
  • Andrahandsuthyrning (se separat flik för info)
  • Överlåtelse
  • Pantsättning

Kontaktuppgifter:

Kundservice och felanmälan: kundservice@fastighetsagarna.se. Telefontid vardagar mellan 09.00-11.30. Tel: 08-617 75 00. I första hand vänder du dig till vår handläggare Ida Grek om du har frågor kring ovan nämnda ärenden.

I andra hand vänder du dig till:

Fastighetsägarna Service kundservice

Adress: Box 12871, 112 98 Stockholm

Tel: 08 – 617 75 00, måndag-torsdag 07:00 – 17:00 samt fredag 07:00 – 16:00.