Ekonomisk Förvaltning

Ekonomisk Förvaltning utförs av Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Exempel på ärenden:

  • Frågor kring avgiftsavi
  • Andrahandsuthyrning (se separat flik för info)
  • Överlåtelse
  • Pantsättning

Kontaktuppgifter:

Kundservice och felanmälan: kundservice@fastighetsagarna.se

Telefontid vardagar mellan 09.00-11.30 Tel: 08-617 76 00

I första hand vänder du dig till Sara Eriksson om du har frågor kring ovan nämnda ärenden.

I andra hand vänder du dig till:

Fastighetsägarna Service kundservice

Adress:

Box 12871, 112 98 Stockholm

Tel: 08 – 617 76 00

måndag-torsdag 07:00 – 17:00

fredag 07:00 – 16:00