Grilla med omtanke

Det är många som uppskattar våra grillar på innergårdna och de används flitigt under sommaren. Tänk dock på era grannar. Det är inte alla som är lediga och samma förordningar som gäller fester i lägenheten gäller förstås även på gårdarna. Det ska vara tyst och lugnt mellan kl 22:00 och…

Ingen fara på taket – vindskuporna får vara kvar.

Efter många turer och en hel del oro kan vi äntligen andas ut. Stadsbyggnadskontoret har beslutat att inte kräva något vite för de takkupor som inte följt bygglovet. Orsaken är, i korthet, att man ansett ärendet preskriberat. Beslutet är bifogat inlägget i sin helhet om du vill fördjupa dig, men…

Föreningen får en ny webbplats

Sedan en tid tillbaka har styrelsen arbetat på att ta fram en ny webbplats och nu är den äntligen klar. Målet är att informationen på webbplatsen ska vara mer tillgänglig och aktuellt, samt att detta ska vara den naturliga platsen för dig som boende eller blivande boende när du söker…

Opinion är de boendes kanal

Nu skapar vi en ny kanal för dig som medlem att uttrycka din åsikt och dela med dig av dina funderingar. Varje boende har hädanefter möjlighet att skriva egna inlägg på föreningens webbplats.

Undvik att parkera cyklar under balkonger

Vissa lägenheter har lågt hängande balkonger, och upplever att cyklar parkerade direkt under dessa utgör en inbrottsrisk. När våren kommer hoppas vi att ni cykelburna boende visar hänsyn och undviker att parkera i anslutning till dessa balkonger.

Antennuttagen är seriekopplade

Tv- och radio-uttagen i lägenheterna är seriekopplade. Det innebär att ett avbrott i en lägenhet påverkar andra i huset. Som boende får du inte mixtra med uttagen alls. Det gäller även hantverkare du tar in vid renovering. När det uppstår avbrott kan det ta flera dagar innan tv:n kommer tillbaka,…