Styrelsen

Styrelsens ansvar
Styrelsen är ett beslutande organ och hanterar inte boendespecifika ärenden eller arbetar operativt på detaljnivå med fastigheterna. Styrelsens uppgift är att hantera större projekt och upphandlingar och göra det vi är tillsatta för; företräda föreningen och säkerställa att verksamheten löper på, på ett ekonomiskt och tekniskt korrekt sätt enligt mål och planer.

Kontakt
Felanmälan görs via Boendeinfo/Kontakt—> Felanmälan. Önskar man kontakt med styrelsen anmäler man det även det där. Bedömer man där att styrelsen ska behandla ärendet kommer detta att tilldelas oss.

Ledamöter
HSB Brf Fredhälls styrelse består av följande personer:

Joakim Swahn, ordförande
Jesper Lindberg, ledamot och informationsansvarig
Alfons Culafic, ledamot
Tobias Lindberg, ledamot
Anna Axeheim, ledamot
Madeleine Sandmon, ledamot
Sanna Helsing, ledamot
Fredrik Salzedo, ledamot

HSB-ledamot
Fredrik Brorson, ordinarie

Revisor
Sarah Golibari, ordinarie
Nina Johannesson, revisorssuppleant

Valberedning
Lars Sundelind, sammankallande
Emelie Linheden
Sten Larsson

Teknisk förvaltare
Riksbyggen

Ekonomisk förvaltare
Fastighetsägarna