Styrelsen

HSB Brf Fredhälls styrelse består av följande personer:

Ledamöter
Lars Lind, Ordförande
Alfons Culafic, Ledamot
Julia Gerlach, Ledamot
Joakim Swahn, Ledamot
Olov Richardsson, Ledamot
Tobias Lindberg, Ledamot

Sanna Helsing, Ledamot

Andrés Thorleifsson, Ledamot

Fredrik Salzedo, Ledamot

HSB-Ledamot
Fredrik Brorson, Ordinarie

Revisor
Sarah Golibari, Ordinarie
Nina Johannesson, Revisorssuppleant

Valberedning

Lars Sundelind, Sammankallande

Emelie Linheden
Sten Larsson

Teknisk Förvaltare

Riksbyggen

Styrelsens Ansvar & Kontakt

Styrelsen är ett beslutade organ och hanterar inte boendespecifika ärenden eller arbeta operativt på detaljnivå med fastigheterna. Styrelsens uppgift är att hantera våra större projekt och upphandlingar och göra det vi är tillsatta för; företräda föreningen och säkerställa att verksamheten löper på, på ett ekonomiskt och tekniskt korrekt sätt enligt mål och planer. Felanmälan görs via Boendeinfo/Kontakt—> Felanmälan. Önskar man kontakt med styrelsen anmäler man det även det där. Bedömer man där att styrelsen ska behandla ärendet kommer detta tilldelas oss.