Styrelsen

Styrelsens ansvar
Som beslutande organ i en av Sveriges största bostadsrättsföreningar har styrelsen inte möjlighet att hantera boendespecifika ärenden. Styrelsen arbetar heller inte operativt på detaljnivå med fastigheterna.

Styrelsens uppgift är att hantera och fatta beslut kring större projekt som avtal, upphandlingar och investeringar. Styrelsen ska företräda föreningen och värna dess intressen, och säkerställa att verksamheten fortlöper på ett ekonomiskt och tekniskt korrekt sätt enligt mål och planer.

Kontakt
Felanmälan görs via Boendeinfo/Kontakt—> Felanmälan. Önskar man kontakt med styrelsen anmäler man det även det där. Bedömer teknisk eller ekonomisk förvaltare att styrelsen ska behandla ärendet kommer detta att tilldelas oss.

Ledamöter
HSB Brf Fredhälls styrelse består sedan den 23 maj 2021 av följande personer:

Fredrik Salzedo, ordförande
Jesper Lindberg, ledamot och informationsansvarig
Madeleine Sandmon, ledamot
Frida Gustafsson, ledamot
Michelle Liljefors, ledamot
Hugo Wirdenius, ledamot

HSB-ledamot
Fredrik Brorson, ordinarie

Revisor
Sarah Golibari, ordinarie
Nina Johannesson, revisorssuppleant

Valberedning
Lars Sundelind, sammankallande
Emelie Linheden
Sten Larsson

Teknisk förvaltare
Riksbyggen

Ekonomisk förvaltare
Fastighetsägarna