Styrelsen

HSB Brf Fredhälls styrelse består av följande personer:

Ledamöter
Joakim Swahn, Ordförande
Alfons Culafic, Ledamot
Tobias Lindberg, Ledamot
Anna Axeheim, Ledamot
Madeleine Sandmon, Ledamot
Jesper Lindberg, Ledamot

Sanna Helsing, Ledamot

Andrés Thorleifsson, Ledamot

Fredrik Salzedo, Ledamot

HSB-Ledamot
Fredrik Brorson, Ordinarie

Revisor
Sarah Golibari, Ordinarie
Nina Johannesson, Revisorssuppleant

Valberedning

Lars Sundelind, Sammankallande

Emelie Linheden
Sten Larsson

Teknisk Förvaltare

Riksbyggen

Styrelsens Ansvar & Kontakt

Styrelsen är ett beslutade organ och hanterar inte boendespecifika ärenden eller arbetar operativt på detaljnivå med fastigheterna. Styrelsens uppgift är att hantera våra större projekt och upphandlingar och göra det vi är tillsatta för; företräda föreningen och säkerställa att verksamheten löper på, på ett ekonomiskt och tekniskt korrekt sätt enligt mål och planer. Felanmälan görs via Boendeinfo/Kontakt—> Felanmälan. Önskar man kontakt med styrelsen anmäler man det även det där. Bedömer man där att styrelsen ska behandla ärendet kommer detta tilldelas oss.