Styrelsen

Styrelsen

HSB Brf Fredhälls styrelse består av följande personer:

Ledamöter
Sten Larsson, Ordförande
Emelie Linheden, Ledamot
Alfons Culafic, Ledamot
Viktoria Daltin, Ledamot
Cathrine Karlsson, Ledamot
Joakim Swahn, Ledamot
Olov Richardsson, Ledamot
Lars Lind, Ledamot

Natalie Tell, Suppleant

HSB-Ledamot
Åse Johansson-Kristiansen, Ordinarie

Revisor
Sarah Golibari, Ordinarie
Nina Johannesson, Revisorssuppleant

Valberedning

Lars Sundelind, Sammankallande
Henrik Bergfeldt

Teknisk Förvaltare

Riksbyggen

Styrelsens Ansvar & Kontakt

Styrelsen är ett beslutade organ och hanterar inte boendespecifika ärenden eller arbeta operativt på detaljnivå med fastigheterna. Styrelsens uppgift är att hantera våra större projekt och upphandlingar och göra det vi är tillsatta för; företräda föreningen och säkerställa att verksamheten löper på, på ett ekonomiskt och tekniskt korrekt sätt enligt mål och planer. Felanmälan görs via Boendeinfo/Kontakt—> Felanmälan. Önskar man kontakt med styrelsen anmäler man det även det där. Bedömer man där att styrelsen ska behandla ärendet kommer detta tilldelas oss. Styrelsen kommer via hemsidan anslå tider (ca. en gång per månad) då vi kommer finnas på plats för medlemmarna på expeditionen.