Styrelsen

Observera: på uppdrag av styrelsen hanterar HSB alla boendespecifika ärenden. Styrelsen och dess medlemmar har inte möjlighet att besvara frågor från boende, utan allt hänvisas till HSB.

Felanmälan görs via HSB. Önskar man kontakt med styrelsen anmäler man det även det där. Bedömer HSB att styrelsen ska behandla ärendet kommer det att tilldelas.

Styrelsens ansvar
Som beslutande organ i en av Sveriges största bostadsrättsföreningar har styrelsen inte möjlighet att hantera boendespecifika ärenden. Styrelsen arbetar heller inte operativt på detaljnivå med fastigheterna.

Styrelsens uppgift är att hantera och fatta beslut kring större projekt som avtal, upphandlingar och investeringar. Styrelsen ska företräda föreningen och värna dess intressen, och säkerställa att verksamheten fortlöper på ett ekonomiskt och tekniskt korrekt sätt enligt mål och planer.

Ledamöter
HSB Brf Fredhälls styrelse består sedan den 23 maj 2021 av följande personer:

Fredrik Salzedo, ordförande
Jesper Lindberg, ledamot
Madeleine Sandmon, ledamot
Frida Gustafsson, ledamot
Michelle Liljefors, ledamot
Hugo Wirdenius, ledamot

HSB-ledamot
Fredrik Brorson, ordinarie

Revisor
Sarah Golibari, ordinarie
Nina Johannesson, revisorssuppleant

Valberedning
Lars Sundelind, sammankallande
Emelie Linheden
Sten Larsson

Förvaltare
HSB