Mäklarinformation/Spekulanter

Här finner du som mäklare nödvändig information om föreningen.

Frågor om lägenhetsbild och pantförskrivningar besvaras av HSB Stockholm på telefon 010-442 11 00.

Dokument att ladda ner

Energideklarationer

Mäklarinformation

Avgiftshöjning
Styrelsen har inte beslutat om någon avgiftshöjning framöver. Sådant beslut skall meddelas medlemmarna senast 6 månader innan det börjar gälla.

Officiellt namn
HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm

Organisationsnummer
702000-6305

Förvaltare
HSB

Adress:
Ernst Ahlgrens Väg 5
112 55 STOCKHOLM
Tel. 08-656 82 82
Fax. 08-656 92 71

Öppettider
Måndag-fredag 8.00–8.30 samt 16.30–17.00.
Måndagar 17.00–18.00 (ej juni-augusti).

Hemsida
www.brffredhall.se

E-post
forvaltare@brffredhall.se

Lägenhetsbild
Lägenhetsbild kan beställas via HSB Stockholms servicecenter per mail servicecenter.stockholm@hsb.se eller via tel. 010-442 11 00.

Pantförskrivningar
Administreras av HSB Stockholm. Ta kontakt med kundservice 010-442 11 00.

Överlåtelseavtal
Överlåtelseavtal skickas till:

HSB Stockholm
Servicecenter
112 84 Stockholm.

Medlemskap i HSB
Medlemskap i BRF Fredhäll beviljas köparen/köparna av HSB Stockholm. Medlemskap i HSB Stockholm är frivilligt.

Lån
Säljarens lösta lån ska redovisas till HSB Stockholm för avnotering.

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning med mera 
Se under årsredovisningar under rubriken ”Om föreningen”

Vindsutbyggnad
För närvarande kan inga utfästelser göras om att kunna bygga vindslägenhet eftersom vi inte vet om det finns fysiska möjligheter för vindsutbyggnad.

Stambyte
Under åren 1990-92 byttes samtliga stammar till badrum i föreningen ut. Samtidigt renoverades alla badrum i föreningen. En stor majoritet av stammarna har under 2010 högtryckspolats.

Elinstallationer
Alla elledningar (stigarledningar) byttes ut 1990-92 med nya dragningar fram till lägenhet.

Tvättstugor
Åtta tvättstugor samt föreningslokalen Victoria gjordes i ordning samtidigt med stambytet.

Köksstammar
Föreningens köksstammar byttes under slutet av 1960-talet och relinades i olika etapper t.o.m. 2013.

Fasadrenovering
Under år 1997 renoverades fasaderna på föreningens sju fastigheter (fem huslängor). Husen målades om med samma kulör på färgen som husen hade haft när de byggdes. Parallellt med fasadrenoveringen renoverades samtliga balkonger i föreningen.

Fönstermålning
Samtliga fönster målas om efter underhållsplan.

Portar
Alla 27 portar har blivit utbytta till 2013. Såväl portar som glassektioner byts ut vilken minskar föreningens energiåtgång.

Bostadsrättstillägg:
Föreningen har ett gemensamt bostadsrättstillägg som betalas via månatligt tillägg till årsavgiften.

Elavläsning
Elavläsning skall göras i samband med överlåtelsen. Säljaren ska säga upp abonnemanget och köparen ska teckna ett nytt abonnemang.

Överlämning
Lägenhetens tillhörigheter, t ex ”Gröna boken”, medlemsinformation, elektroniska nyckelbrickor med mera skall lämnas över vid försäljningen. Säljaren ska visa köparen var lägenhetsförrådet ligger.

Låssystem via elektroniska brickor
Lägenhetens elektroniska nyckelbrickor krävs för att komma in i föreningens gemensamma utrymmen samt för att boka tvättider. Brickorna avaktiveras vid försäljning och måste reaktiveras av den nya medlemmen i samband med tillträdet. Upp till totalt fem elektroniska nyckelbrickor per bostadsrätt kan samtidigt vara aktiverade. Extra brickor kan köpas av förvaltningsexpeditionen till en kostnad av 100 kr per bricka.

Sopsug
Föreningen investerade i en helt ny sopsug under 2007.