Årsredovisningar & stämmoprotokoll

Här kan du hämta föreningens senaste årsredovisning samt protokoll från årsstämman.

Föreningens årsredovisning delas ut i pappersformat till samtliga medlemmar innan årsstämman och finns även att tillgå på förvaltningskontoret under ordinarie öppettider (se separat sida).

Ladda ner