Snickarbod

Föreningens medlemmar har tillgång till en egen liten lokal för snickeriarbeten i källaren på Ernst Ahlgrens väg 10.

Snickarboden kan bokas alla dagar utom helgkvällar (fredag, lördag och söndag kväll efter kl 16:00). Det är även möjligt att boka snickarboden en följd av dagar (med samma begränsning som ovan).

Snickarboden bokar du med din elektroniska nyckelbricka på bokningspanelen utanför tvättstugan på EA10 eller via webben. Snickarboden bokas per dag, det är alltså bara en medlem i taget som har tillträde till snickarboden.

Här kan man snickra och måla. Lokalen har dock begränsningar i form av sin storlek och brist på separat ventilation. Det finns heller inte några verktyg tillgängliga, utan det måste du ta med dig själv.

Självklart gäller allmänt hyfs och föreningens normala regler. Man får inte föra oväsen efter kl 22 eller innan kl 07. Detta är även skälet till att lokalen inte får utnyttjas efter kl 16 på helger, då föreningslokalen Victoria som ligger i nära anslutning oftast är uthyrd.

Med tanke på den begränsade ventilationen är det inte heller tillåtet att använda starka färger (lukten leds ut i övriga huset).

Karta1