Miljöstation

Miljöstation

Föreningens Miljörum finns i källarplanet på Adlerbethsgatan 21 (gamla garaget). Du går in genom den lilla dörren till höger med Din vanliga låsbricka mellan kl. 07-22.

I vårt miljörum finns plats för källsortering enligt de regler som Stockholm Stad har satt upp.

Miljörummet är en service till föreningens lägenhetsmedlemmar. Miljörummet är inte dimensionerat eller avsett för lokalerna i föreningen.

I miljörummet kan du i rengjort skick lämna:

· Färgat och ofärgat glas

· Metallförpackningar

· Elskrot, t ex sladdar, mindre elapparater, adapters o dyl.

· Glödlampor, lysdioder, lågenergilampor, lysrör o dyl.

· Mindre batterier, ej bilbatterier · Wellpapp, kartong, tetrapack

· Tidningar, papper, böcker utan hårda pärmar

· Hårda plastförpackningar

· Plastpåsar och mjuk plast

· Kläder och skor till Emmaus klädinsamling

· Grovsopor såsom trasiga mindre möbler, textilier, spegelglas, fönsterglas, kristallglas, o dyl. Här kan man slänga sorterade sopor som inte får kastas i sopnedkasten.

Följande får du inte kasta/ställa ner i föreningens miljörum:
Byggmaterial, köksinredningar, kylskåp, större möbler o dyl fortfarande skall bortforslas på eget ansvar och får INTE placeras i Miljörummet.

Du måste också själv forsla bort miljöfarliga ämnen såsom färg (både vattenlöslig och oljebaserad), lösningsmedel och kemikalier.

De flesta säljande företag tar hand om emballage och kasserade enheter, oavsett om det gäller soffor eller kylskåp (förutsatt att man avtalar om detta med dem).

Närmsta plats att lämna miljöfarliga ämnen är PREEM-macken på Norr Mälarstrand samt kommunala miljöstationer.

Närmate kommunala miljöstationen ligger i Östberga, söder om Årstafältet (gratis för privatpersoner). Klicka på länken nedan så får du mer information.

Lokalinnehavare:
För lokalinnehavare gäller att man själv ansvarar och bekostar bortforslandet av samtliga sopor. Föreningen har ingen skyldighet att ta hand om vare sig hushållssopor eller grovsopor från lokaler.

Saknar Du något eller tycker att märkningen är fel i vårt nya miljörum, kontakta förvaltningsexpeditionen så skall vi göra miljörummet ännu bättre!


Karta1