Källsorteringsstation

3 stora behållare finns placerade på Adlerbethsgatan 19–21 (mellan Hus 4 och hus 5) och är avsedda för
-pappersförpackningar/kartong.
De 2 mindre behållarna för
-matavfall.

3 stora behållare finns placerade på Adlerbethsgatan 15–17 (mellan hus 2 och hus 3). Dessa är avsedda för
-plast
-glas
-tidningar
-metall.
De 2 mindre behållarna för
-matavfall

Båda stationerna är försedda med lås för att hindra obehöriga att slänga skräp. Dessa låses upp med våra nyckelbrickor, dvs. på samma sätt som man öppnar porten. De är öppna kl. 7-22 måndag-fredag och kl. 9-22 lördag-söndag.

I trapphusens sopnedkast kan du slänga hushållssopor. Sedan 2018 är det även möjligt att sortera matavfall i bruna påsar och slänga i vårt källsorteringssystem. Påsar kan du hämta på vår expedition på ordinarie öppettider.

Det är Stockholm vatten & avlopp som hanterar och sköter tömningen av matavfallet, detta töms varje vecka. Båda stationerna.

Övriga behållare så som Kartong/pappersförpackningar, glas, plast, metall och returpapper sköts av Suez.
Töms enligt nedan:

Station ADL 15-17, Suez:
• Returpapper töms varje vecka.
• Plast töms varje vecka.
• Glas töms var 14:e dag (varannan vecka).
• Metall ska tömmas var 14:e dag (varannan vecka).

Station ADL 19-21, Suez:
• Kartong/pappersförpackningar töms varje vecka.

Matavfallspåsar

Det finns en mörkgrön plastlåda märkt med sand på som är placerad på innergården bakom återvinningsstationen på Adlerbetsgatan 15 och 17. Där hittar boende nya avfallspåsar, denna är olåst och det går att hämta påsar där dygnet runt.

Grovsopor och farligt avfall

Stadens återvinningscentraler, både fasta och mobila. Fasta återvinningscentraler finns närmast i Bromma respektive Vanadisberget, se Stockholm Vattens hemsida: http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/atervinningscentral/

Stockholms stad erbjuder även en mobil återvinningsstation för farligt avfall, se Stockholm Vattens hemsida: http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/mobila-miljostationen/#!/har-stannar-mobila-miljostationen Här går att se turlistan för 2018, samt var den mobila miljöstationen stannar. Det går även att registrera sig för att få sms-påminnelse.

Föreningen har även inlett ett samarbete med appen TipTapp för bortforslingshjälp. Läs mer på www.tiptapp.se Ange rabattkoden ”brffredhäll” så får ni rabatt första gången ni nyttjar tjänsten.

För att underlätta hanteringen av grovsopor kommer föreningen 2 gånger per år i samband med föreningens städdagar (en gång på våren respektive en gång på hösten), ta hit en container för att slänga grovsopor.

Lokalhyresgäster
För lokalinnehavare gäller att man själv ansvarar och bekostar bortforslandet av samtliga sopor. Föreningen har ingen skyldighet att ta hand om vare sig hushållssopor eller grovsopor från lokaler.

 


Karta1