Fotolabb

I föreningslokalen på Ernst Ahlgrens väg 10 finns ett fotolabb tillgängligt för föreningens medlemmar.

Fotolabbet ligger bredvid bastun och bokningen sker på samma sätt som bastun, det vill säga att du använder din elektroniska nyckelbricka på bokningspanelen som finns utanför tvättstugan på EA10.

Vätskor etc står f n föreningen för och det är självklart att du som har använt fotolabbet ansvarar för det skick som labbet lämnas i.

Namn på föreningens kontaktperson finns uppsatt på väggen i fotolabbet.

Notera att på fredag- och lördagkvällar prioriteras uthyrning av festlokalen Victoria framför fotolabbokning.

Det innebär att även om du har bokat fotolabbet en fredag eller lördag har man inte rätt att vara kvar efter kl. 16 om Victoria är eller blir uthyrd kvällen ifråga.

Karta1