Föreningslokal

Föreningslokalen Victoria på Ernst Ahlgrens väg 10 finns tillgänglig för uthyrning åt föreningens medlemmar.

Eftersom det finns boende ovanför lokalen och det är omöjligt att trots ytterligare islolering följa riktlinjerna för buller, har styrelsen beslutat att det från och med den 1 juni 2007 och tills vidare inte får förekomma någon musik i lokalen.

Victoria kostar 200 kr per uthyrningstillfälle (kl. 13:00 -12:00) med 2000 kr extra om lokalen ej städas ordentligt.

Bokning kan göras via webben och/eller direkt utanför lokalen på samma sätt som man bokar tvättstugor. Idag är det tyvärr endast en månad i förväg som är möjligt att boka elektroniskt. Betalnings läggs automatiskt på din nästkommande hyresavi. Lokal måste avbokas senast en vecka innan den ska nyttjas annars debiteras hela beloppet. Du kommer in med din blipp.

Lokalen rymmer max 50 personer och det finns porslin och stolar till ca 30 personer.

Du får utnyttja lokalen till kl. 24:00 på fredag- och lördagskvällar (övriga kvällar max till kl. 22:00), då strömmen bryts.

Hyrestagaren måste vara medlem i föreningen och delta i alla aktiviteter som sker i lokalen. Hyrestagaren är ansvarig för de aktiviteter som sker i lokalen.

Lokalen måste vara städad vid besiktning nästa dag kl 12:00. Mellan kl. 24:00 (22:00) och 08:00 får det inte finnas någon aktivitet i lokalen.

På fredag- och lördagkvällar har man i o m bokning av Victoria ensamrätt till alla föreningslokaler (bastu, fotolabb, snickarbod) efter kl. 16:00.

Följs inte de regler som föreningen har satt upp förbehåller sig föreningen rätten att vägra hyra ut föreningslokalen till de medlemmar som missköter sig.

områdeskarta