Köpare & Mäklare

Här finner du som mäklare & köpare nödvändig information om föreningen

Dokument att ladda ner

Energideklarationer

Avgiftshöjning
Styrelsen har inte beslutat om någon avgiftshöjning framöver. Sådant beslut skall meddelas medlemmarna senast 6 månader innan det börjar gälla.

Officiellt namn
HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm.

Organisationsnummer
702000-6305

Förvaltare
Teknisk Förvaltning Riksbyggen.
Ekonomisk Förvaltning Fastighetsägarna Service.

Adress:
Ernst Ahlgrens Väg 5
112 55 STOCKHOLM
Tel. 08-656 82 82
Fax. 08-656 92 71

Öppettider
Tisdagar & Torsdagar 07.30-08.00

Hemsida
www.brffredhall.se

Lägenhetsbild, Pantförskrivningar, Överlåtelseavtal
via Fastighetsägarna Service Box 12871, 112 98 Stockholm.

Överlåtelseavtal
Överlåtelseavtal skickas till:

Fastighetsägarna Service Box 12871, 112 98 Stockholm. Märk kuvertet med Brf Fredhäll.

Om du köper en bostadsrätt via mäklare så är det denne som upprättar överlåtelseavtalet, om du köper direkt från säljaren är det denne som upprättar överlåtelseavtalet.

Medlemskap i Föreningen
Medlemskap i BRF Fredhäll beviljas köparen/köparna av Fastighetsägarna Service. Medlemskap i föreningen är ett krav. Föreningen måste godkänna medlemskapet för att överlåtelsen ska bli giltig och medlemskapet måste vara betalt för att överlåtelsen ska registreras. När alla fullständiga papper är registrerade skickar Fastighetsägarna registrering, medlemsbevis och nya avier till dig som köpt.

Demokrati

Föreningens verksamhet styrs av stadgar som kan hittas här. En gång om året hålls ordinarie årsstämman där alla medlemmar har rätt att närvara och rösta om de beslut som ska fattas. Du kan som medlem lägga förslag till årsstämman genom att skriva en motion.

Lån
Säljarens lösta lån ska redovisas till Fastighetsägarna Service.

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning med mera 
Se under årsredovisningar under rubriken ”Om föreningen”

Föreningens energideklaration
Brf Fredhäll deklaration

Ägandeform
Föreningen accepterar inte juridisk person som ägare.
Minsta andel vid delat ägande är 10%.

Vindsutbyggnad
För närvarande kan inga utfästelser göras om att kunna bygga vindslägenhet eftersom vi inte vet om det finns fysiska möjligheter för vindsutbyggnad.

Stambyte
Under åren 1990-92 byttes samtliga stammar till badrum i föreningen ut. Samtidigt renoverades alla badrum i föreningen. En stor majoritet av stammarna har under 2010 högtryckspolats.

Elinstallationer
Alla elledningar (stigarledningar) byttes ut 1990-92 med nya dragningar fram till lägenhet.

Tvättstugor
Åtta tvättstugor samt föreningslokalen Victoria gjordes i ordning samtidigt med stambytet. Tvättstugorna kommer att renoveras under 2019.

Köksstammar
Föreningens köksstammar byttes under slutet av 1960-talet och relinades i olika etapper t.o.m. 2013.

Fasadrenovering
Föreningen har under sommaren 2016 inlett en renovering av Skogslandet 2; fasad inkl. tak, fönster och delvis balkonger. Skogslandet 2 (EA ojämna nr, ADL 17, RÅ 50) var klart vid årsskiftet 2016/2017. Under våren 2017 inledes renovering av Skogslandet 1 och Brilijantsmycket och var klara under november 2017. På de sista två husen (Purpur 1 & Purpur 2) har renoveringen påbörjats under våren 2018 och beräknas vara klart under Q4 2018.

Fönstermålning
Samtliga fönster målas om i samband med fasadrenoveringen.

OVK
Alla föreningens lägenheter fick en godkänd OVK maj 2016.

Portar
Alla 27 portar har blivit utbytta till 2013. Såväl portar som glassektioner byts ut vilken minskar föreningens energiåtgång.

Bostadsrättstillägg:
Föreningen har ett gemensamt bostadsrättstillägg som betalas via månatligt tillägg till årsavgiften.

Elavläsning
Elavläsning skall göras i samband med överlåtelsen. Säljaren ska säga upp abonnemanget och köparen ska teckna ett nytt abonnemang.

Överlämning
Lägenhetens tillhörigheter, t ex ”Gröna boken”, medlemsinformation, elektroniska nyckelbrickor med mera skall lämnas över vid försäljningen. Säljaren ska visa köparen var lägenhetsförrådet ligger.

Låssystem via elektroniska brickor
Lägenhetens elektroniska nyckelbrickor krävs för att komma in i föreningens gemensamma utrymmen samt för att boka tvättider. Brickorna avaktiveras vid försäljning och måste reaktiveras av den nya medlemmen i samband med tillträdet. Upp till totalt fem elektroniska nyckelbrickor per bostadsrätt kan samtidigt vara aktiverade. Extra brickor kan köpas av förvaltningsexpeditionen till en kostnad av 100 kr per bricka.

Sopsug
Föreningen investerade i en helt ny sopsug under 2007

Barnvagnar

Enligt brandföreskrifterna är det förbjudet att förvara brandfarliga och skrymmande föremål, exempelvis barnvagnar, som står i vägen för evakuering och räddningsinsatser. Föreningen har två barnvagnsförråd.