Author : emelie linheden

Ny fakturaadress-leverantörer

Hej, I samband med bytet av ekonomisk förvaltningsleverantör så får vi också en ny fakturadress. Inget som du som medlem behöver bry dig om utan detta meddelande riktar sig till våra leverantörer. Uppdatera enligt nedan: HSBs Brf Fredhäll Ref: 68444 FE 236 838 73 Frösön

Kallelse till årsstämma

HSB Brf Fredhäll i Stockholm kallar härmed till ordinarie föreningsstämma söndagen den 23 april 2017 klockan 16.00 HSB-huset, Fleminggatan 4 1, Stockholm Kom i tid – insläpp från 15.30 Förslag till dagordning Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning Val…

Hemsidan uppdaterad

Idag byter vi ekonomisk förvaltningsleverantör. Dvs. alla ärenden där ni medlemmar tidigare kontaktade HSB Stockholm kommer ni nu kontakta Fastighetsägarna Service. Ni hittar mer info under Boendeinfo/Kontakt- Ekonomisk Förvaltning. Hälsar, Emelie, Informationsansvarig

Hemsidan kommer uppdateras 1 april

Hej, Inför övergången till Fastighetsägarna Service som ekonomisk förvaltningsleverantör 1 april så kommer hemsidan att uppdateras med nya kontaktvägar. Tills detta är gjort (med ev. några dagars försening) hittar ni all info nedan. riktlinjer_fastighetsägarna Hälsar Emelie, Informationsansvarig

Pressmeddelande: Ekonomisk förvaltning

Brf Fredhäll väljer Fastighetsägarna Service  

Information: renovering fastighet

Hej, Här hittas Medlemsinformation renovering Hus 1 170221 RJn för kommande renovering av Hus 1 (Briljantsmycket). Information aviseras sedan löpande till berörda medlemmar och där kommer även kontaktuppgifter finnas till ansvariga personer hos entreprenören SEHED. Hus 4 & 5 (Purpur) har preliminär start renovering Q1, 2018 och mer info till dessa medlemmar…

Ny ekonomisk förvaltningsleverantör i Brf Fredhäll 1/4 2017

Styrelsen initierade under 2016 en upphandling för ev. byte av ekonomisk förvaltningsleverantör. Sex leverantörer lämnade anbud och efter utvärdering av dessa så har styrelsen kommit fram till att tilldela Fastighetsägarna Service uppdraget. Fastighetsägarna Service är en etablerad leverantör av förvaltningstjänster till Brf:er och levde mycket väl upp till både de…

Valberedningen söker revisor

Vill du ha ordning och reda? Har du en del kunskaper om ekonomi? Vill du göra en insats för ditt 
boende och dina grannar? Då är det dig vi söker som 
revisor i Brf Fredhäll! Att vara revisor för Brf Fredhäll är inte svårt, utan istället ett viktigt, lärorikt och…

Motioner till årsstämman

Medlemmar som önskar få motion behandlad på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen lämna denna till styrelsen senast den 28 februari enligt föreningens stadgar. En motion skall utöver beskrivningen avslutas med en eller flera att-satser. Frågor som tas upp i motioner bör handla om föreningens inriktning, strategi, övergripande och/eller andra principiella frågor…

Information inför start av renovering av hus 2

Hej, Snart startar renovering av hus 2 (Skogslandet 1). Via länken nedan finns info för nedladdning från kvällens möte. Denna info kommer även sättas upp i alla berörda portar inom kort. Information kommer sedan löpande från entreprenör. Då kommer också kontaktuppgifter till ansvarig person hos entreprenör finnas. Entreprenören hanterar alla…

INFORMATIONSMÖTE RENOVERING SKOGSLANDET 1

Onsdag 25/1 kl. 19 Adlerbethsgatan 21 (Gamla Biograf Tranan) Alla medlemmar boende i Skogslandet 1 (VI 4,6, ADL 15, RÅ 46,48) är välkomna på informationsmöte inför kommande renovering av fasad, tak, fönster, balkonger i er fastighet. På grund av lokalens maxantal behöver vi begränsa denna informationsträff till endast boende i…

Hyra stor lokal?

Letar ditt företag stor lokal i Fredhäll? Vi söker ny hyresgäst till gamla biograf Tranan. Titta på länken för mer info https://objektvision.se/Beskriv/168014641

Öppet Hus!

  Är du intresserad av styrelsearbete och funderar på om det kanske kunde vara kul att sitta i styrelsen för en av Sveriges största bostadsrättsföreningar? 30/1 19.00 i föreningslokalen Viktoria, EA 10 Då finns styrelsen på plats och berättar om styrelsearbete i allmänhet och exempel på uppgifter/projekt man kan ansvara…

Valberedningen söker nya styrelseledamöter

Tillhör du dem som tror att styrelsearbete är tungrott, långtråkigt och byråkratiskt? Tänk om! Att sitta i styrelsen är intressant och lärorikt och ger dig möjlighet att påverka ditt och dina grannars boende. Nu söker vi dig som är driven, ansvarstagande och bra på att samarbeta. För mer information samt…

Nya stadgar

Föreningen har antagit nya stadgar i enlighet med beslut på vårens föreningsstämma samt den extrainsatta stämman i höst. Du hittar stadgarna här stadgar_brffredhall Hälsar, Styrelsen

Renovering gamla biografen Tranan

Hej, För att kunna hyra ut vår stora lokal på ADL 21 igen behöver omfattande rivning göras och lokalen behöver genomgå en rad olika steg för att bli godkänd för uthyrning till kommersiell verksamhet. Detta arbete har nyligen påbörjats. Rivning och tillfixning i Tranan pågår ca. 2 veckor från nu….

Nyinflyttad?

Är du nyinflyttad hos oss eller snart ska flytta in? Du kommer inom de närmsta veckorna från inflytt att få info i ditt brevinkast men kan även ladda ner bladet på vår hemsida under Om föreningen och fliken Nyinflyttad?   Hälsar, Emelie, Informationsansvarig.

Ändrade öppettider förvaltningsexpeditionen EA 5

Hej, Styrelsen har under en längre tid utvärderat besöksantalet och ärenden där man fysiskt besökt vår förvaltningsexpedition. I takt med att fler saker digitaliserats och automatiserats har besöken blivit färre. Idag har våra fastighetsskötare ca. 5 besök per vecka men öppet varje dag. Styrelsen har därför i samråd med fastighetsskötare…

Balkongblommor Skogslandet 2

Till boende i Skogslandet 2 (med balkong) Ni som har balkongblommor och inte vill att de ska dö under den tid balkongerna ska vara tomma har möjlighet att ställa dessa på innergården mellan hus 4-5. Använd den nedre gräsmattan närmast Adlerbethsg/parken, bredvid miljörummets tak. Sätt lapp med ert namn på….

Renovering Skogslandet 2

Som styrelsen informerade om på möte i måndags 20/6 kommer renovering påbörjas av balkonger, fasad, fönster och tak med start genom att ställning res under juli månad. Renoveringen gäller Skogslandet 2. Via länken nedan kan informationsmaterial laddas ner. INFO_RENOVERING Så snart mer info finns att tillgå kommer denna delges medlemmar…