Author : emelie linheden

Påminnelse cykelrensning/städdag

Vi samlas utanför föreningslokalen Victoria på Ernst Ahlgrens väg 10 14 oktober kl. 10.00 och beräknar hålla på till ca. kl 13.00. Föreningen bjuder på macka och något att dricka. Info uppmärkning av cyklar: Alla som äger en cykel och önskar ha den kvar märker upp sin cykel med ett…

Policy uthyrning via Airbnb och liknande förmedlingssidor

Hej, Under Boendeinfo/kontakt—Uthyrning i andra hand finns nu styrelsens beslut och dokument kring policy för uthyrning via Airbnb att ladda ner. Du hittar det även här: Policy för uthyrning via Airbnb Hälsningar, Styrelsen

Ny hyresgäst till gamla biograf Tranan

Styrelsen kan meddela att vi nu har en ny hyresgäst till gamla biograf Tranan (ADL 21). Då lokalen är i dåligt skick samt måste hyresgästanpassas kommer renovering pågå under höst/vinter (normal arbetstid, vardagar). Inflytt kommer ske först kvartal 1 2018. Vår nya hyresgäst heter Kosmonaut Eventproduktion och Digitaltryckeri. De har…

Nytt städbolag

Styrelsen har upphandlat nytt städbolag till föreningens fastigheter f.rom 2017-09-01. Det nya städbolaget heter Städpoolen och valdes utifrån kriterierna kvalitet och pris.  

Information Com Hem

Com Hem, som är vår leverantör av tv-tjänster har nu bekräftat att de och Discovery Networks inte har kunnat enas om ett nytt avtal innan deras tidigare avtal löpt ut. Därför upphörde Com Hems rätt att sända Discovery Networks kanaler från fredagen den 1 september. Com Hem erbjöd Discovery att…

Protokoll Årsstämma 2017

Finns nu under för nedladdning här http://brffredhall.se/om-foreningen/arsredovisningar Hälsar Emelie

Nyinflyttad?

Nu finns uppdaterad info för dig som är nyinflyttad att ladda ner under fliken Om föreningen — Nyinflyttad?

Årsredovisningen 2016

Årsredovisningen finns nu på hemsidan för nedladdning under fliken Om föreningen. Hälsar, Emelie, Informationsansvarig

Ny fakturaadress-leverantörer

Hej, I samband med bytet av ekonomisk förvaltningsleverantör så får vi också en ny fakturadress. Inget som du som medlem behöver bry dig om utan detta meddelande riktar sig till våra leverantörer. Uppdatera enligt nedan: HSBs Brf Fredhäll Ref: 68444 FE 236 838 73 Frösön

Kallelse till årsstämma

HSB Brf Fredhäll i Stockholm kallar härmed till ordinarie föreningsstämma söndagen den 23 april 2017 klockan 16.00 HSB-huset, Fleminggatan 4 1, Stockholm Kom i tid – insläpp från 15.30 Förslag till dagordning Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning Val…

Hemsidan uppdaterad

Idag byter vi ekonomisk förvaltningsleverantör. Dvs. alla ärenden där ni medlemmar tidigare kontaktade HSB Stockholm kommer ni nu kontakta Fastighetsägarna Service. Ni hittar mer info under Boendeinfo/Kontakt- Ekonomisk Förvaltning. Hälsar, Emelie, Informationsansvarig

Hemsidan kommer uppdateras 1 april

Hej, Inför övergången till Fastighetsägarna Service som ekonomisk förvaltningsleverantör 1 april så kommer hemsidan att uppdateras med nya kontaktvägar. Tills detta är gjort (med ev. några dagars försening) hittar ni all info nedan. riktlinjer_fastighetsägarna Hälsar Emelie, Informationsansvarig

Pressmeddelande: Ekonomisk förvaltning

Brf Fredhäll väljer Fastighetsägarna Service  

Information: renovering fastighet

Hej, Här hittas Medlemsinformation renovering Hus 1 170221 RJn för kommande renovering av Hus 1 (Briljantsmycket). Information aviseras sedan löpande till berörda medlemmar och där kommer även kontaktuppgifter finnas till ansvariga personer hos entreprenören SEHED. Hus 4 & 5 (Purpur) har preliminär start renovering Q1, 2018 och mer info till dessa medlemmar…

Ny ekonomisk förvaltningsleverantör i Brf Fredhäll 1/4 2017

Styrelsen initierade under 2016 en upphandling för ev. byte av ekonomisk förvaltningsleverantör. Sex leverantörer lämnade anbud och efter utvärdering av dessa så har styrelsen kommit fram till att tilldela Fastighetsägarna Service uppdraget. Fastighetsägarna Service är en etablerad leverantör av förvaltningstjänster till Brf:er och levde mycket väl upp till både de…

Valberedningen söker revisor

Vill du ha ordning och reda? Har du en del kunskaper om ekonomi? Vill du göra en insats för ditt 
boende och dina grannar? Då är det dig vi söker som 
revisor i Brf Fredhäll! Att vara revisor för Brf Fredhäll är inte svårt, utan istället ett viktigt, lärorikt och…

Motioner till årsstämman

Medlemmar som önskar få motion behandlad på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen lämna denna till styrelsen senast den 28 februari enligt föreningens stadgar. En motion skall utöver beskrivningen avslutas med en eller flera att-satser. Frågor som tas upp i motioner bör handla om föreningens inriktning, strategi, övergripande och/eller andra principiella frågor…

Information inför start av renovering av hus 2

Hej, Snart startar renovering av hus 2 (Skogslandet 1). Via länken nedan finns info för nedladdning från kvällens möte. Denna info kommer även sättas upp i alla berörda portar inom kort. Information kommer sedan löpande från entreprenör. Då kommer också kontaktuppgifter till ansvarig person hos entreprenör finnas. Entreprenören hanterar alla…

INFORMATIONSMÖTE RENOVERING SKOGSLANDET 1

Onsdag 25/1 kl. 19 Adlerbethsgatan 21 (Gamla Biograf Tranan) Alla medlemmar boende i Skogslandet 1 (VI 4,6, ADL 15, RÅ 46,48) är välkomna på informationsmöte inför kommande renovering av fasad, tak, fönster, balkonger i er fastighet. På grund av lokalens maxantal behöver vi begränsa denna informationsträff till endast boende i…

Hyra stor lokal?

Letar ditt företag stor lokal i Fredhäll? Vi söker ny hyresgäst till gamla biograf Tranan. Titta på länken för mer info https://objektvision.se/Beskriv/168014641