Author : emelie linheden

Årsredovisning och andra handlingar inför årsstämman

Här återfinns handlingar inför stämman: HSB Brf Fredhäll i Stockholm ÅR 2017 Vår årsredovisning för räkenskapsår 2017- Notera att årsredovisningen ännu ej är godkänd av stämman och är i nuläget bara avlagd av styrelsen. Mäklare och andra intressenter bör därför betrakta den som ett utkast och ej publicera den. Har man som…

Ny gästlgh

Vi har nu gjort klart en ny gästlgh till föreningens medlemmar och den på RÅ52 kommer att säljas. Den nya gästlgh är bokningsbar nu men första helgen för övernattning är 5 maj. I skrivande stund håller jag på att uppdatera med nytt från IKEA så håll ut den blir klar…

Kallelse till årsstämman

HSB Brf Fredhäll i Stockholm kallar härmed till ordinarie föreningsstämma söndagen den 22 april 2018 klockan 16.00 HSB-huset, Fleminggatan 41, Stockholm Kom i tid – insläpp från 15.30 Förslag till dagordning   Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning Val…

Utemiljö

Hej, Nu kommer våren och första steget i en fin utemiljö är att styrelsen tillsammans med förvaltning har sett över hur föreningens träd mår. Vissa mår bra och andra mindre bra därav kommer det på torsdag påbörjas ett arbete med trädvård. Detta innebär är några träd kommer tas ned på…

CONTAINER FÖR GROVSOPOR

Den 7-8 april kommer det finnas en container längs Adlerbethsgatan där boende i föreningen har möjlighet att slänga grovsopor. Grovsopor är: emballage, mindre möbler och hobbyartiklar av trä, metall och plast, kläder, köksartiklar och porslin tex. Elavfall, däck, kemikalier, målarburkar, batteri, vitvaror och liknande får inte slängas.   /Styrelsen

Gästlägenheter och hyresrätt

Styrelsens uppgift är att förvalta, utveckla och optimera våra fastigheter (i samarbete med tex. våra leverantörer, entreprenörer och annan expertis). Till detta uppdrag ligger också att se över hur våra ytor används. Tidigare hade föreningen bara en gästlägenhet men sedan ca. tre år tillbaka har vi två. Den nya gästlägenheten…

Mindre justering källsorteringsstation

Hej, Mindre justering görs vid station ADL 15-17. Läs mer här: Infolapp – justering tidningsbehållare /Styrelsen

Öppettider källsortering och info

Våra nya källsorteringsstationer har nu varit i bruk en dryg månad med diverse barnsjukdomar. Vår entreprenör Suez som har ett tömningsschema har inte riktigt hållit sig till plan och därför har det varit fullt ett par gånger. Dock har vi i styrelsen och förvaltning dialog och uppföljning med dem och de…

Motioner och söka till styrelsen

Hej, Det är fortfarande inte för sent att lämna in motion till årsstämman. Maila din motion till informationsansvarig@brffredhall.se enligt tidigare instruktioner. Valberedningen sitter just nu med intervjuer inför nästa mandatperiod men söker fortfarande intresserade. Maila valberedning@brffredhall.se om du är nyfiken på att höra mer. Hälsar, Emelie, Informationsansvarig

ORDNINGSREGLER ÅTERVINNING

”En man som heter Ove” har flyttat till Fredhäll. Han håller ett extra öga på vår återvinningsstation. Gör nu Ove glad och använd kärlen till det, som de är avsedda för. Ove ogillar om man ställer saker bredvid kärlen och framför allt blir han ledsen när grovsopor (tex. möbler och…

Motions- och valberedningsperiod

Nu sätter motionsperioden igång för boende och styrelse. Även vår valberedning jobbar hårt såhär års och söker nya, duktiga styrelseledamöter. Här kan ni ladda ner mer info: Valberedningen-söker-2018 Lämna_Motioner till årsstämman2018    

Driftstörning Ownit

Internet har legat nere av och till sedan i natt. Det är felanmält och det har fungerat igen kortare stunder under dagen. Senaste uppdateringen säger att internet ska fungera igen kl. 19.39 men så verkar det inte vara för de flesta i föreningen. Styrelsen har tyvärr ingen mer information att…

Förtydligande källsorteringssystem

Istället för att installera en läsare per behållare som var tanken från början, har istället en central läsare per station installerats. Dessa centrala läsare öppnar alla 5 behållare på respektive station under 3 minuter så att man hinner slänga det man har med sig. Fördelen är att man bara behöver…

Stängning av miljörum & öppning av nytt källsorteringssystem

God fortsättning alla boende i Brf Fredhäll! Ni har nyligen fått info i ert brevinkast om vårt nya källsorteringssystem som tas i bruk under januari 2018. Via länken återfinns samma information: Infolapp_källsortering Hälsar, Styrelsen

Renoveringinfo Hus 4 & 5

Info inför renovering av hus 4 och 5 finns att hitta här: Medlemsinformation renovering Hus 4, 171116 RJn Medlemsinformation renovering Hus 5, 171116, RJn Mer specifik tidsplan kommer närmare start. Styrelsen hanterar inga medlemsfrågor eller tekniska frågor utan dessa ställs direkt till entreprenören SEHED.

Info miljörummet

Hej, Igår höll styrelsen informationsmöte till medlemmar kring förändringar i källsortering/miljörum. Via länken kan ni ta del av det som sades: Källsortering_nov17

Infomöte miljörummet

Styrelsen bjuder in till information om framtida planer för föreningens källsortering Intresserade medlemmar är välkomna: Söndagen den 26/11 kl. 15.00 i Föreningslokalen Victoria (EA10) Har du inte möjlighet att delta kommer information distribueras vid ett senare tillfälle.      

Renovering hus 4 och 5

INFORMATIONSMÖTE RENOVERING HUS 4 och 5 HUS 4 (EA jämna, RÅ 52) 28/11 kl. 18.00 HUS 5 (FRÖ ojämna, RÅ 54) 29/11 kl. 18.00 i Föreningslokalen Victoria (EA 10) Alla medlemmar boende i Hus 4 och 5 är välkomna på informationsmöte inför kommande renovering av fasad, tak, fönster, balkonger i fastigheten. Informationsmötet…

Klädinsamling miljörummet

Vi har inte längre klädbox i miljörummet. Närmaste box finns på Rålambsvägen 61-63. Hälsar, Styrelsen.

Saknar du din cykel?

Saknar du din cykel? Ett stort antal cyklar som ej är märkta med blåa plastbandet finns uppsamlade. Uppsamlingsplats 1: Mellan hus 2 och 3, bakom cykelparkeringen på gräsmattan där grillplatsen är. Uppsamlingsplats 2: Mellan hus 4 och 5, på gräsmattan ned mot Adlerbethsgatan/snett bakom/ovanför miljörummet. Du kan hämta din cyklar…