Bortforslade cyklar kasseras 15 januari

Under hösten genomfördes en cykelrensning då flertalet cyklar stått övergivna en längre tid. De cyklar som inte blivit uppmärkta transporterades bort av Riksbyggen, i väntan på kassering. Fredag den 15 januari utgör sista chansen att återfå bortforslade cyklar.

Har du fått din cykel bortforslad kan du vända dig till Riksbyggen Dag & Natt på 0771-860 860, eller mejla till fastighetsservice@riksbyggen.se.

Styrelsen